Tradiocionalni Memorijal “Borina staza” sjećanje na Milana Georgijevića i Borisa Ljubića

Tradiocionalni Memorijal “Borina staza” sjećanje na Milana Georgijevića i Borisa Ljubića

Polazak iz Stupara 04.05 2019. godine u 09:00h sa vodičima Društva.
Dio staze je isti za sve učesnike do Rimske kapije gdje će biti razdvajanje za 2 staze. Jedna lakša koja ide
makadamskim putem do doma “Javorje”, a druga teža staza ide do vrha Bandijerka i onda spuštanje do planinarskog doma. Na planinarskom domu svim učesnicima će biti poslužen planinarski čaj i planinarski grah za ručak.
Povratak u Tuzlu je u 19 :00h iz Stupara. Za sada postoji mogućnost organizovang prevoza od strane Društva. A sve prijave za prevoz moguće je rezervisati do 30.04.2019 na broj: 061/730-300 – Nedreda Ljubić

Ukoliko neko želi ostati na noćenju na Planinarski dom Javorje, potrebno je rezervisati kod domara Kulović Muhidina – Kule na broj: 062 179 939.

Oprema koja je potrebna:
Osnovna planinarska oprema, odjeću je potrebno prilagoditi vremenskim uslovima, a najbolje je da nosite slojevitu odjeću, duboke gojzerice, gamašne, zaštita od kiše i sunca, ranac, planinarski štapovi, rukavice, kapa, te hrana i piće.

Važna napomena:
Odazivom na izlet,svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove za sigurno sudjelovanje na istom, da prihvaća ovaj program, da izletu pristupa na ličnu odgovornost, te da će se u skladu sa planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa Vodiča.
Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta u slučaju nepredviđenih okolnosti na terenu.

IZVOD IZ KODEKSA PLANINARSKE ETIKE

o Realno procijenite svoje mogućnosti i ne krećite na planinarske izlete koje su za Vas zahtjevni.

o Nikada se ne izdvajajte iz grupe, a da prethodno ne obavijestite nekoga.

o Ne ostavljajte smeće u prirodi, ponesite ga sa sobom i u povratku bacite u kontejner.

o Budite strpljivi, ne izazivajte konflikte i njegujte duh solidarnosti i saradnje.

o Slijedite instrukcije organizatora i vodiča. Trudite se da pratite tempo grupe i da se pridržavate planiranih pauza.