Komisije

Komisije

psbih-istaknuta

Radi efikasnijeg rada i odnosa između Saveza i udruženja Upravni odbor formira komisije:

 

Komisija za vodiče

Funkcija Ime i prezime Planinarsko društvo
Predsjednik Husein Šabić PD „Visočica“ Sarajevo
Zamjenik Ivo Lubina DPP „Lipa“ Odžak
Član Ervin Popović PK „Maglić“ Goražde
Član Ibrahim Kovačević Društvo ljubitelja prirode „Vrbanjska vrela“
Član Dževad Bektašević PD „Konjuh“ Tuzla

Komisija za planinarske staze

Funkcija Ime i prezime Planinarsko društvo
Predsjednica Amra Nalo PSD ,,Prijatelj prirode” Sarajevo
Zamjenik Emin Gibović PD „Visočica” Sarajevo
Član Davor Milić PD ,,Konjuh” Tuzla

Komisija za rad sa omladinom

Funkcija Ime i prezime Planinarsko društvo / zvanje
Predsjednica Suzana Toplić Berberović PSD „Zlatni Ljiljan“ Sarajevo
Član Haris Bajraktarević PSD PTT „Prijatelj prirode“ Sarajevo
Član Ekrem Bužimkić PEED „PSET“ Bosanska Krupa
Član Armin Nizić PSD „Brezovača“ Hadžići
 Član Kanlić Ishak PD „Visočiva“ Sarajevo
Član  Antonio Zahirović PD „Konjuh“ Tuzla

Komisija za orijentaciju

Funkcija Ime i prezime Planinarsko društvo / zvanje
Predsjednik Dragan Markelić PD “Konjuh” Tuzla
Član Muhamed Hadžiabdić PD „Runolist“ Sarajevo
Član Refik Hodžić PSD „Poštar“ Tuzla

Komisija za statutarnu i normativnu djelatnost

Funkcija Ime i prezime Planinarsko društvo / zvanje
Predsjednik Rasim Radonja PD „Visočica“ Sarajevo
Član Alma Klino PSD „Zlatni Ljiljan“ Sarajevo
Član Aldin Širić PSD „Vilinac“ Jablanica