Komisija za vodiče

Sastav komisije

Predsjednik

Husein Šabić, PSD Zlatni Ljiljan Sarajevo

Član

Zijad Zimić, PD ENERGOINVEST Sarajevo

Član

Almira Šabič, DPP LIPA Odžak

Član

Admir Ibričić, HPD BJELAŠNICA 1923 Sarajevo

Član

Edvin Pačić, KES “Limit” Bihać

Član

Haris Adilović, VEDRO Zenica

Član

Ratko Antunović, PD TAJAN-LISAC Zenica

Komisija za vodiče PS FBiH je stručno tijelo Upravnog odbora PS FBiH koje uređuje status Vodiča Planinarskog saveza FBiH, pravce i dužnosti djelovanja i područje djelovanja, osposobljavanje i kategorizaciju vodiča planinarskog saveza FBiH. Vodičko djelovanje (vođenje, priprema, edukacija i prevencija) planinarskog vodiča PS FBiH za potrebe članova planinarskih društava ima status stručne djelatnosti PS FBiH.

Red.br. Ime i prezime Zvanje
1 Ermin Lipović Instruktor vodiča
2 Željko Knez Instruktor vodiča
3 Mirza Ažderović Instruktor vodiča A kategorije
4 Zakir Šogulj Instruktor vodiča A kategorije
5 Husein Šabić Instruktor vodiča A kategorije
6 Ivo Lubina Instruktor vodiča A kategorije
7 Rasim Radonja Instruktor vodiča A kategorije

Autori:
Šefko Hadžialić
Ibrahim Mehičevič

Dolaskom Austro-Ugarske u Bosnu I Hercegovinu, kod nas pojam vodića susrećemo u knjizi Vodič kroz Bosnu i Hercegovinu (ILLUSTRIERTER FܨHRER DURCH BOSNIEN UND DIE HERZEGOWINA) u izdanju Julijusa Poimana gdje se spominju vodići i cijena njihovih usluga sa ili bez konja na pojedinim planinarskim turama.Knjiga je štampana u Lajpcigu, a od 1892-1913 doživila je četiri izdanja. Da citiramo jedan dio iz uvoda Pojmanovog vodiča …..“ Iza prekrasnih Alpa, sunčane Dalmacije- zemlje Jadrana, ništa nezaostaju ni novopripojene zemlje Austro-Ugarskoj Bosna i Hercegovina, koje su posljednjih godina otvorene i pristupaćne stranim turistima. Bogatstva, koje je majka priroda razasula u raskošnoj veličini na ovu zemlju pružaju u etnografskom i političko-kulturnom pogledu, kroz čudnovatu mješavinu Orijenta i Zapada, svakom posjetiocu veoma mnogo …. Zelene sočne doline i pašnjaci idu vam u susret, pjenušavi potoci, hučeće rijeke,pozdravljaju vas glasno, visoke i moćne planine bogate šumom … jedno putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu postaje nezaboravno …

“U okviru planinarskih istraživanja Zemaljski Muzej izdavao je Glasnik, a štampan je i časopis Turist. Takođe poznato nam je da su se u ovom periodu održavali tečajevi iz oblasti čitanja karata-topografije,a 1909 godine BHTK izdaje turističku kartu sarajevske okolice sa podtekstovima na hrvatskom, njemačkom i francuskom jeziku. Karta je obuhvatala Sarajevo, Pale, Igman, Bjelašnicu, dio Treskavice, Jahorinu i Trebević. Nije poznata struktura društva BH TK I naćin organizacije, ali je nedvosmisleno da je među strancima bilo i onih sa dužim planinarskim iskustvom, koji su vodili izlete diljem Bosne i Hercegovine. Nestankom Austrougarske monarhije i nastajanjem Kraljevine SHS-Jugoslavije, Bosna i Hercegovina nije više jedinstvena administrativna jedinica nego je podjeljena na banovine. Planinarstvo u BiH se razvija spontano u okviru nekoliko nacionalno opredjeljenih društava čija su sjedišta sva u Sarajevu. Specijalističke aktivnosti se ne forsiraju i će se pojaviti tek u posljednjoj desetogodišnjici prije početka Drugog svjetskog rata. Vodičke službe nema,a u okviru društava pojavljuju se vođe izleta( i drugi slični nazivi) koje su preuzimali u principu iskusniji, stariji planinari. U komunikaciji, djele se na Organizatore i Realizatore.

Negdje 1935 godine izaći će Vodič kroz planine Bosne i Hercegovine čiji je autor Ing. Jovo Popović, a izdan je zahvaljujući prikupljenim sredstvima na prvom zajedničkom okupljanju svih planinarskih društava u Sarajevu.

Završetkom Drugog svjetskog rata Bosna i Hercegovina je ustrojena kao jedna od Republika u sklopu Jugoslavije, a i ustrojen je Planinarski savez. Nova vlast je forsirala razvoj fizičke kulture pri čemu je planinarska organizacija dobila posebno mjesto i pogodnosti što je doprinijelo omasovljenja planinarstva. Obzirom da više nije bilo moguće koristiti iskusne planinare za vodiće, jer je nastao veliki broj novoformiranih društava, moralo se pristupiti drugačijem obliku školovanja u svim oblicima planinarske aktivnosti. Već 1955 godine donosi se odluka o održavanju prvog tečaja za vodiče. Nastavni program je obuhvatao:

1. Razvoj i značaj planinarstva uopšte, a posebno planinarstva u Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini.
2. Lik planinara i planinarskog vodiča
3. Prva pomoć i spašavanje u planini
4. Opasnosti u planini
5. Orjentacija i čitanje karata
6. Osnovni pojmovi o geografiji i geologiji
7. Fauna i flora naših planina
8. Osnovni pojmovi meteorologije
9. Prirodne rijetkosti naših planina
10. Organizacija izleta, tura i logorovanja
11. Planinarska fotografija
12. Planinarska oprema, tehnika kretanja,prehrana, te higijena u planinarskim domovima.

Izvođenja nastave predviđeno je tako da se teoretska nastva izvodi u Sarajevu, dok bi praktični dio bio rađen na terenu. Izvođenje nastave trajalo bi dvadeset sati, a učesnici su trebali biti u životnoj dobi između dvadeset i pedeset godina života i pet godina planinarskog staža.Koliko je poznato ovaj tečaj nije održan, a slijedeći je zakazan u 1958 godini. U postojećim materijalima nema podataka o održanom tečaju 1958 godine, ali znamo da je 1960 godine održan tečaj za načelnike planinarskih društava na Prokletijama gdje je učestvovalo 5 članova PS BiH iz Željezničara 1, Romanija 1, Klekovača 1, Budoželj 1 i Treskavica 1. Iste godine održan je na Prokletijama i tečaj za vodiče pohoda na kojem je bilo prisutno 5 članova PS BiH: Vlašić1, Željezničar 1, Bjelašnica 1, Treskavica 1 i Prenj 1.

1961 godine održava se savezni tečaj za ljetne vodiče na Prokletijama. Ovaj tečaj završila su tri člana iz dva planinarska društva Bosne i Hercegovine.

1962 godine organizuje se savezni tečaj za vodiče pohoda kojeg je završilo 12 članova PS BiH. Tečaj je održan u Gorskom Kotaru.
Iste godine organiziran je Savezni tečaj za Instruktore zimskog planinarenja, na Popovoj Šapci – Šar Planina, kojeg su sa uspjehom završila dva člana iz BiH. 1964 godine organizuje se savezni tečaj za vodiče pohoda na Rijeci-Platak.

Na ovom tečaju učestvovali su i članovi iz osam planinarskih društava Bosne i Hercegovine. Republički tečajevi započet će 1966 godine:

 • 1966 godine organizovan je tečaj vodiča izleta i pohoda, održan je na Prenju (Konjic). Na tečaju je bilo 22 učesnika iz osam planinarskih društava BiH.
 • 1967 godine organizira se ljetni tečaj vodiča pohoda, održan je u Sarajevu i na Bjelašnici. Ovaj tečaj pohađali su 24 učesnika iz sedam planinarskih društava.
 • 1968 godine organiziran je zimski tečaj vodiča tura i izleta na Lopati-Kreševo. Na ovom tečaju bilo je prisutno 37 učesnika iz 17 društava.
 • 1969 godine održan je u Sarajevu i okolici tečaj za vodiče pohoda u ljetnim uslovima.Na ovom tečaju iz 8 planinarskih društava učestvovalo je 22 člana planinarske organizacije BiH.
 • 1973 godine u Sarajevu je održan početni tečaj za vodiče i orijentaciju u planini. Na ovom tečaju praktićna nastava održana je na okolnim planinama, dok je teoretski dio realizovan u Sarajevu. Učestvovalo je 26 učesnika iz više društava. Bilans ovih tečajeva gdje se ne isključuje aktivnosti i društava, ( jer je poznato da su i društva održavala predavanja u okviru školovanja planinarskih kadrova), je određeni broj odškolovanih vodiča po planinarskim društvima kako slijedi:
  Maglić Goražde 5 vodiča
  Bitovnja Kreševo 4 vodiča
  Željezara Zenica 1 vodič
  Borašnica Konjic 6 vodiča
  Tekstilac Sarajevo 3 vodiča
  Klekovača Prijedor 3 vodiča
  Prenj Mostar 4 vodiča
  Vilinac Jablanica 6 vodiča
  Vranica Fojnica 3 vodiča
  Perun Vareš 3 vodiča
  Bobova Kakanj 7 vodiča
  Pogorelica Kiseljak 1 vodič
  Poštar Tuzla 2 vodiča
  Prijatelj prirode Sarajevo 1 vodič
  Bjelašnica Sarajevo 3 vodiča
  Vlašić Travnik 4 vodiča
  Željezničar Sarajevo 4 vodiča
  Svatovac Lukavac 4 vodiča
  Konjuh Tuzla 10 vodiča
  Zvijezda Ilijaš 5 vodiča
  Igman Sarajevo 9 vodiča
  J.Kosanović Vitez 3 vodiča
  Budoželj Breza 4 vodiča
  Tajan Zenica 4 vodiča
  Ukupno: 99

Da napomenemo da je u 1967 godini bilo 38 aktivnih društava sa 10.900 članova, iz čega proističe da je dvije trečine društava kroz spomenute tečajeve dobilo odškolovan kadar za vodiče pohoda i izleta. Ovdje takođe trebamo istači da je koncem 1967 godine urađen Pravilnik o organizaciji i radu službe planinarskih vodiča i da je objavljen u Biltenu Saveza broj 1 iz 1967 godine. Ovim Pravilnikom određeno je da je služba vodiča glavni nosioc rada u planinarskom društvu po pitanju organizovanja pohoda, izleta, marševa, planinarskog smučanja i održavanja postoječih i obilježavanja novih planinarskih puteva i staza. Predsjedništvo Saveza je početkom 1969 uputilo zahtjev društvima, čiji su se članovi osposobljavali, a što je vidljivo iz predhodne tabele, da podnesu izvještaje o radu tih vodiča, kako bi se mogli oragnizovati ispiti za zvanja vodiča. Nema povratnih podataka ili ih je bilo malo, ali se zna da su ti školovani vodiči radili u društvima. Završavajuči ovaj period opredjeljenja vodičke službe na njihova društva moramo istači da je prestala zatvorenost BiH prostora, a time služba dobila dublji značaj I novi smisao vodičke službe i njeno šire otvaranje. Logistička podrška organizacije kod službe vodiča bile su transverzale; Bjelašnička, Sarajevska, sa svojim dnevnicima i kartama, te planinarska karta koju je izdao PD ‘Ozren’ Sarajevo, pod nazivom ljubiteljima prirode i putovanja od Vrbasa do Drine i Neretve.

Ako bi se htjela cijeniti uspješnost ovih školovanja i naćin organizacije ovog perioda, može se reći da djelovanje vodića nije se evidentiralo na nivou Saveza, pa nema ni nekih brojćanih podataka. Kada se sagleda veliki broj organiziranih izlete u društvima, gdje vodići djeluju, raznih memorijalnih pohoda na društvenom, Republićkom i Saveznom nivou, gdje nije zabilježen skoro nikakav incident na nivou vođenja grupe, može se mirne duše reći da je uloženi trud društveno opravdan.

Radi ilustracije da spomenemo da su u ovom periodu vršeni pregovori o dolasku predstavnika Alpenvereina iz Austrije u naš Savez, radi kordinacije ali je PSJ taj prijedlog odbio. Odlukom Plenuma Centralnog odbora PSJ odlaženje u inostranstvo nemože se vršiti bez odobrenja IO PSJ, a u koliko se radi o reprezentaciji i bez odobrenja FSJ.
No, nije bilo da nije bilo turista planinara iz drugih zemalja, bilo je, ali na IV godišnjoj Skupštini, delegate PSD”Borašnica” iz Konjica ing. Sule Begtašević, u svojoj diskusiji upozorava na dolaske stranaca u naše planine, ali preko “Putnika” i drugih turistićkih organizacija, a ćiji odlazak u planinu zavisi od planinara koji jedini obezbjeđuju vodiče. Ako je već tako, konstatuje S.B. zašto Savez se nebi angažirao na njihovom prijemu, bez posrednika.

U okviru mjera za uspješnu realizaciju, Komisija za vodiče je uradila: srednjoročni plan rada u kojem predviđa organizaciono učvršćenje komisije i osposobljavanje vodiča na zimskim i ljetnim tečajevima.
Planira se: u 1981 godini osposobiti 30 pripravnika-vodiča, dok bi slijedeča godina bila period njihovog usavršavanja. 1983 godine planirano je osposobljavanje novih 40 pripravnika, a slijedeče njihovo osposobljavanje 1985 godine predviđeno je osposobljavanje novih 50 pripravnika. Komisija planira ustrojiti evidencije vodiča po društvima, njihovom učešću na akcijama te svake godine provjere znanja i registracije.
Za obuku, predviđen je modificirani program obuke, a kojeg smo spomenuli na početku materijala,sa dodatkom elementarnih znanja koje podrazumijeva i turistički a ne samo planinarski vodič, uz provjeru znanja stranog jezika. U okviru školovanja u 1982 godini održana su dva tečaja:

1. Škola planinarsko turističkih vodiča završilo je 18 polaznika-pripravnika
2. Škola planinarsko turističkih vodiča, pohađalo 50 planinara, a završilo 20 polaznika-pripravnika.

Ovi Tečajevi su organizovani za Sarajevsko područje.
Nakon završetka školovanja Komisija za vodiče predložila je predsjedništvu da se nakon provjere znanja stranog jezika, dodijelila zvanja vodiča :

 • Vahid Arnautović
 • Dragan Balaban
 • Radoslav Bratić
 • Smajo Hujić
 • Peđa Jokić
 • Osman Karić
 • Cvjetin Krnaić
 • Enver Mešanović
 • Antun Mlinarević
 • Adil Šaković
 • Strahinja Šutvić
 • Rijad Drino
 • Ahmet Fejzić
 • Vejsil Arnautović
 • Željko Marković
 • Murat Jažić
 • Fikret Karačić (Karović)

Komisija je pored prijedloga za dodjelu zvanja predložila Predsjedništvu da se imanuju predavači na tečajevima i školama, a za zvanje vodiča konkretno :

 • Ibrahim Akšamija, radio veza signalizacije
 • Munira Akšamija, prva pomoć
 • Vahid Arnautović, turno skijanje
 • Ismet Bakarević, planinarstvo
 • Stjepanka Erbez, zaštita čovjekove okoline
 • Muhamed Hadžiabdić, orijentacija
 • Šefko Hadžialić, istorijat planinarstva
 • Murat Jažić, skijanje
 • Enver Mešanović, planinarstvo
 • Ante Mlinarević, orijentacija, planinarstvo
 • Prof. Ševko Kadrić, ONO i DSZ
 • Spasoje Stjepanović, plan. Organizacija
 • Petar Simonetti, pravne i moralne odgovornosti vodiča
 • Slobodan Vrčević, prva pomoć
 • Željko Žilbert, speleologija

Završetkom ovih tečajeva stvorili su se uslovi pa je formirana stanica vodiča Sarajevo, pri Gradskom planinarskom Savezu Sarajevo, a stanica broji 18 vodiča i 15 pripravnika. Stanica Planinarskih vodiča Sarajevo uputila je molbu planinarskim društvima da se organizira zajednički pristup u planinarske objekte s tim da se obezbjedi prioritet Turističkim vodičima sa njihovim turističkim grupama uz odgovarajuči popust za nočenje i prehranu. Aktivnost stanice u pred i Olimpiskom periodu očitovala se angažmanima na vođenju grupa po Olimpiskim borilištima. U periodu između 82-84 godine vršene su pripreme i organiziran je tečaj za Planinarsko- turističke vodiče, na području Zvornika, koji je završilo 15 polaznika, a Instruktori su bili iz PS BiH. Interes za ovaj oblik školovanja javlja se u velikom broju društava iz unutrašnjosti, ali nažalost zbog nedostatka sredstava Savez I Komisija tim željama nije mogao udovoljiti.

Tek 1988. godine održan je Ljetni tečaj za Planinarske vodiče u regiji Zapadne Bosne, a 1990 I Zimski kojeg je završilo 20 učesnika. U ovom period vođeni su pregovori sa Alpenverein ( Planinarski savez Austrije) o ponudi Bosansko Hercegovačkog Visokogorja pa je dogovoreno da će njihova studijska grupa koju su sačinjavali :

 • Hans Wallner, sekretar OAV
 • Oswald Finsterl, urednik lista ‘Kurier’
 • Franz Zwickl, fotograf Austrija
 • Peter Schubert, urednik ‘Alpeland’ Hans Ogrisegg, predsjednik OAV

doći u Sarajevo sa zadatkom da se upoznaju sa ponudom.

Studijska grupa je stigla koncem aprila 1988 godine te je krenula na Bjelašnicu, zatim Treskavicu, Tjentište, Peručicu i Skakavac.Nakon što su posjetili Foču,krenuli su preko Čemerna za Stolac, i nakon obilaska Nekropole Radimlje, vodopad Kravicu, Vrelo Bune i Mostar te Trebinje, odakle su otputovali za Dubrovnik i sa aerodrome vratili se u Beč. Ovdje moramo istači konstataciju te studijske grupe da mi imamo lijepe i interesantne planine, koje imaju pogodnu visinsku i prostornu razvezenost, blizinu mora, mogučnost drugih sadržaja, ali nedostaju drugi uslovi. Grupu su vodili Drago Entraut, Dragan Ilić i Željko Rudan. Završavajući ovaj dio moramo napomenuti da se je legalnoj organizaciji Vodičke službe suprostavila konkurencija u vidu planinara – privatnika, koji su se ukljućili kao Turistički vodiči, što je davalo lošu sliku naše organizacije.

Da zaključimo, rad Komisije i Stanice prešao je u određenu stagnaciju iz niza objektivnih i subjektivnih razloga vezanih za Turističku zajednicu, Komisiju i same Vodiče, gdje u posljednjih nekoliko godina nije postignut zamišljeni kvalitet. Pristup komercijalizaciji ili profesionalizaciji službe zahtjevao je sasvim drugačiji pristup.

Tečajevi za vodiče

Tečaj za vodiče A kategorije – Ljetnje ture, Miljkovac, Drenik, Ozren, juni 2020. godine

Tečaj za vodiče A kategorije – Ljetnje ture, Smetovi, Kraljevac, Igman, Maj 2021. godine

Tečaj za vodiče B kategorije – Zimske (Snježne) ture, USK, Devečani – Vlašić, februar 2021. godine

Tečaj za vodiče C kategorije – Teške ljetnje ture, Decembar 2021. godine

Tečaj za vodiče

Tečaj za vodiče A kategorije, Drenik, Juni 2020

Tečaj za vodiče A kategorije, Budoželj, Breza, Septembar 2022

Tečaj za vodiče A kategorije, Smetovi, Maj 2021

Tečaj za vodiče A kategorije, Kraljevac, Maj 2021

Tečaj za vodiče A kategorije, Igman, Maj 2021

Tečaj za vodiče A kategorije, Ozren, Juni 2020

Tečaj za vodiče A kategorije, Miljkovac, Juni 2020

Tečaj za vodiče A kategorije, Ormanj, Pazarić, Septembar 2022

Tečaj za vodiče A kategorije, Sanski Most, Juni-Juli 2023

Tečaj za vodiče A kategorije, Plješevica, Juni-Juli 2023

Tečaj za vodiče A kategorije, Cazin, Juni-Juli 2023

Tečaj za vodiče A kategorije, Visoko – Gorani, Maj 2023

Tečaj za vodiče A kategorije, Visoko – Gorani, Maj 2023

Tečaj za vodiče A kategorije, Olovo, Maj 2023

Tečaj za vodiče A kategorije, Konjuh, Maj 2023

Tečaj za vodiče A kategorije, Konjuh, Maj 2023

Tečaj za vodiče A kategorije, Trebević, Septembar 2022

Ispiti za vodiče

 

Ispit za vodiče C kategorije – Teške ljetnje ture, Kladanj Novembar 2023

Ispit za vodiče A kategorije – Ljetnje ture, Sanski most Jul 2020

Ispit za vodiče A kategorije – Ljetnje ture, Ormanj, oktobar 2019. godine

Ispit za vodiče A kategorije – Ljetnje ture, Konjuh Mart 2021

Ispit za vodiče A kategorije – Ljetnje ture, Devečani – Vlašić, Novembar 2018. godine

Ispit za vodiče A kategorije – Ljetnje ture Bočica, Kakanj august 2017. godine

Ispit za vodiče C kategorije – Teške ljetnje ture, Vlašić Novembar 2021

Ispit za vodiče B kategorije – Zimske (snježne) ture, Devečani – Vlašić, Mart 2020. godine

Ispit za vodiče B kategorije – Zimske (Snježne) ture, Bijele vode Bjelašnica, Mart 2019. godine

Ispit za vodiče A kategorije – Ljetnje ture, Zbilje – Visoko, Decembar 2017. godine

Ispit za vodiče A kategorije – Ljetnje ture, Vlašić Novembar 2021

Ispit za vodiče A kategorije – Ljetnje ture, USK, Cazin, Jun 2018. godine

Ispit za vodiče A kategorije, Igman, Maj 2021

Zbor vodiča PS FBiH Blagaj – Mostar 2021

Zbor vodiča PS FBiH Devečani – Vlašić 2015

Zbor vodiča PS FBiH Igman 2016

Zbor vodiča PS FBiH Jasenice – Gradačac 2018

Zbor vodiča PS FBiH Ruda Glava – Goražde 2017

Zbor vodiča PS FBiH Smetovi – Zenica 2019

Zbor vodiča PS FBiH B. Krupa 2020

Akti povezani sa komisijom