INFO ZA ČLANOVE ORGANIZCIJE: Lista članstva po društvima/klubovima i broj delegata za Skupštinu

INFO ZA ČLANOVE ORGANIZCIJE: Lista članstva po društvima/klubovima i broj delegata za Skupštinu

psbih-istaknuta

Kancelarija Saveza je načinila listu članstva po društvima i broj delegata po društvima/klubovima na osnovu izuzetog članskog materijala za period 01. 01. – 31. 12. 2013 godine, a na osnovu Odluke Upravnog odbora PS BiH o broja delegata za rad Skupštine PS BiH od 28. 04. 2010. godine koja je verifikovana na Izbornoj Skupštini PS BiH 22. 05. 2010. godine.

Sve eventualne primjedbe na broj vaših članova ili delegata dostaviti kancelariji PS BiH u roku od 7 dana putem e-maila, radi donošenja konačne Odluke o broju delegata na redovnoj sjednici Upravnog odbora koja je zakazana 22. 02. 2014. godine na Igmanu, a u cilju dostavljanja skupštinskih materijala svim članicama za Izborno-izvještajnu Skupštinu PS BiH koja je zakazana 29. 03. 2014. godine u Napretkovom domu na Trebeviću.

Listu preuzmite OVDJE.