Pripreme za međunarodni memorijalni uspon “Lupoglav 2017”

Pripreme za međunarodni memorijalni uspon “Lupoglav 2017”

Uz pomoć vrijednih članova PD “Prenj – Glogošnica 1979” obnovljena je signalizacija i uređen put do Barnog dola podno Lupoglava. Sve pripreme idu po planu.