Kalendar aktivnosti PS FBiH za 2020. godinu

Kalendar aktivnosti PS FBiH za 2020. godinu

Skupština PS FBiH

 • # 14.03.2020. – Izvještajna Skupština Planinarskog saveza FBiH
 • .

Upravni odbor PS FBiH

 • # 02.01.2020. – 17. sjednica Upravnog odbora
 • # 28.03.2020. – 18. sjednica Upravnog odbora
 • # 09.05.2020. – 19. sjednica Upravnog odbora
 • # 27.06.2020. – 20. sjednica Upravnog odbora
 • # 05.09.2020. – 21. sjednica Upravnog odbora
 • # 17.10.2020. – 22. sjednica Upravnog odbora
 • # 12.12.2020. – 23. sjednica Upravnog odbora
 • .

Akcije

 • # 15. i 16. februar 2020. – Memorijalni pohod na Lupoglav
 • # 07.- 09. august 2020. – Dani planinara FBiH
 • # 19. i 20. septembar 2020. – Uspon na Maglić
 • .

Planinarski vodiči

 • # 04. i 05. april 2020. – Zbor vodiča PS FBiH
 • # Februar 2020. – Tečaj za vodiče B kategorije – zimske ture
 • # Juni 2020. – Tečaj za vodiče A kategorije – lake ljetne ture
 • # Oktobar 2020. – Tečaj za vodiče C kategorije – teške ljetne ture
 • .

Orijentacija

 • # April 2020. – I kolo (PD „Konjuh“ Tuzla)
 • # Juni 2020. – II kolo (PEED „PSET“ Bosanska Krupa)
 • # Juli 2020. – III kolo (PK „Maglić-Goražde“ Goražde)
 • # August 2020. – IV kolo (PD „Drenik“ Živinice)
 • .

Alpinizam

 • # Februar/mart 2020. – Zimski tečaj alpinizma
 • # Septembar 2020. – Ljetni tečaj alpinizma
 • .

Speleologija

 • # Januar/februar 2020. – Škola speleologije