Poziv za prijavu kandidata za tečaj za vodiče teških ljetnjih tura – C kategorija

Poziv za prijavu kandidata za tečaj za vodiče teških ljetnjih tura – C kategorija

Komisija za planinarske vodiče PS FBIH organizuje tečaj za vodiče teških ljetnjih tura – C kategorija na području FBiH. Svi zainteresirani, bez obzira na geografsku pripadnost mogu se prijaviti. Dužni su popuniti obrazac iz priloga na osnovu kojeg će se utvrditi da li ispunjavaju uslove za pohađanje kategorije za koju apliciraju a koja mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog planinarskog društva.

Početak Tečaja predviđen je za 30.10.2021. godine i trajat će 2 vikenda.

Prijave i uplate se zaprimaju do 27.10.2021. godine, nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.

Napomena: Broj mjesta je ograničen!

Kandidat za prijavu za Tečaj za vodiče ¨C¨ kategorije – Teške ljetne ture mora pored prijave ispunjavati osnovne uslove. Osnovni uslovi su:
– članstvo u društvu ili klubu koji je član PS F BiH,
– dobro zdravstveno stanje,
– sposobnost samostalnog hodanja i vođenja tura, za koje se žele prijaviti,
– važeća “A” kategorije – Ljetnje ture.

Kandidat dokazuje da ispunjava osnovne uslove kopiranim dokumentima. Zdravstveno stanje i sposobnost kandidat dokazuje potpisivanjem izjave da je sposoban za vođenje u toj kategoriji.

Podnošenje prijave:
Aplikacija se podnosi na email: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com
Cijena tečaja za vodiče Teških ljetnjih tura „C“ kategorija iznosi 100,00 KM.
U cijenu je uračunata teoretska i praktična nastava, radni materijali i diplome za uspješno završen tečaj.
Troškove prevoza, noćenja i ishrane na domovima kandidati snose sami.

Nakon pregledane i odobrene aplikacije kandidati mogu iznos uplatiti na račun saveza:
Račun: 1401021130005461– Sberbank BH d.d. Sarajevo
Primaoc: Planinarski savez FBiH
Svrha: Uplata za tečaj za vodiče C kategorije

Prijavu za tečaj možete preuzeti ovdje:  Prijava za kandidata za Tečaj za vodiče C kategorije – Ljetnje ture.

Izjavu o zdravstvenom stanju možete preuzeti ovdje: Izjava o zdravstvenog sposobnosti za vodiča.

Za sve informacije kontaktirati predsjednika Komisije za vodiče PS FBiH Šabić Husein – 061/579-605