Rukovodstvo PS BiH

Rukovodstvo PS BiH

Skupština

Predsjednik

Ime i prezime Planinarsko društvo Grad
Franjo Kristić PD Pogorelica Kiseljak

 

Potpredsjednici

Ime i prezime Planinarsko društvo Grad
Mustafa Hasečić PD Bobovac Kakanj
Islam Imamović PD Željezara  Zenica

Predsjednik i potpredsjednik Saveza

Predsjednik i potpredsjednik

Ime i prezime Planinarsko društvo Grad
Rasim Radonja, predsjednik PD Visočica Sarajevo
Ermin Lipović, potpredsjednik KES Limit Bihać

Upravni odbor

Upravni odbor

Ime i prezime Planinarsko društvo Grad
Rasim Radonja, predsjednik PD Visočica Sarajevo
Ermin Lipović, potpredsjednik KES Limit Bihać
Dženan Aganović, član PD Vlašić Travnik
Ibrahim Kovačević, član PD Vrbanjska vrela Travnik
Admir Čizmo, član PD Perun Vareš
Osman Tulić, član PD Bobovac Kakanj
Emina Mujić Rajković, član PD Bjelašnica Sarajevo
Hazim Bašić, član PD Visočica Sarajevo
Sanjin Hodžić, član PD Konjuh Tuzla
Ivo Lubina, član PD Lipa Odžak
Sead Divanović, član PSD Prenj Mostar

Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora

Ime i prezime Planinarsko društvo Grad
Sabahudin Kubat PD Bobovac Kakanj

 

Članovi Nadzornog odbora

Ime i prezime Planinarsko društvo Grad
Sanja Stojanović KES Crni vrh Bosanski Petrovac
Safet Sijerčić PK Goražde-Maglić Goražde

Sud časti

Predsjednik Suda časti

Ime i prezime Planinarsko društvo Grad
Ishak Kanlić PD Visočica Sarajevo

 

Članovi Suda časti

Ime i prezime Planinarsko društvo Grad
Šejla Kuduzović KES Crni vrh Bosanski Petrovac
Zora Jurić PD Željezara Zenica