Novosti

Novosti

POZIV ZA PRIJAVU KOORDINATORA ZA MLADE

12 Decembar u sekciji Novosti, Poziv  

Komisija za rad sa omladinom Planinarskog saveza FBiH poziva planinarska društva/klubove za prijavu koordinatora za mlade u svako planinarsko društvo koje je članica PS FBiH

Komisija za rad sa omladinom Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine nastoji da pokrene sva pitanja vezana za mlade u planinarstvu, a ujedno i pruži uslove i kreira pravilnike koji će pružiti stabilnost Planinarskom savezu i poboljšati njegov rad. Nastojanjem da se afirmišu mladi da svoje slobodno vrijeme provode u prirodi, predivnim planinama Bosne i Hercegovine, a i da se bave svim ostalim usko vezanim sportovima za planinu, Komisija je odlučila da se u narednom periodu bazira na sljedeću aktivnost koja će poboljšati razvoj mladih u planinarskim društvima.

Komisija za rad sa omladinom PS FBiH nastavlja sa incijativom za aktiviranjem Koordinatora za mlade u svakom planinarskom društvu koje je članica Planinarskog saveza FBiH gdje će navedeni koordinator uz djelovanje i saradnju sa Komisijom za rad sa omladinom težiti da razvija projekte koji će doprinjeti u segmentu pristupanja mladih u matično planinarsko društvo, a ujedno i djelovanju u istom.

Svako planinarsko društvo, nakon što izabere svoje “Kordinatora za mlade”, obavezno je iste prijaviti na email psfbih1@gmail.com ili kontaktirati predsjednicu Komisije za rad sa omladinom 061 479 549 (Suzana Toplić Berberović).

Na email obavezno dostaviti:

1. Naziv planinarskog društva

2. Ime i prezime koordinatora za mlade (poželjno je prijaviti 2 člana)

3. Kratki planinarski CV

NAPOMENA: Kordinator za mlade ne može biti osoba starija od 30 godina, mora biti član planinarskog društva koje predstavlja i preporuka je da je upoznata sa radom istog.

I na kraju, zahvaljujemo se na razumijevanju i nadamo se nadamo da će naš rad poboljšati Planinarski savez FBiH.

Hvala Vam !

Komisija za rad sa omladinom PS FBiH