OBAVJEŠTENJE: Promjena adrese PS FBiH

OBAVJEŠTENJE: Promjena adrese PS FBiH

Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine (PS FBiH) je promjenio adresu te se nove prostorije nalaze na lokaciji: Franca Lehara 9, Sarajevo.

Kontakt telefon PS FBiH koji je trenutno u funkciji je sljedeći: 033/555-685