Novi planinarski vodiči A kategorije

Novi planinarski vodiči A kategorije

Planinarski savez FBiH je dobio 12 novih planinarskih vodiča „A“ kategorije. Komisija za vodiče PS FBiH je 24. 6. 2018. godine u Cazinu organizovala ispit za polaganje za vodiče „A“ kategorije – ljetne ture koji je uspješno savladalo 12 kandidata. Ispit se sastojao se od pismenog , usmenog i praktičnog dijela. Ispitna komisija u sastavu: Mirza Ažderović, Ermin Lipović i Miralem Husanović dali su zadovoljavajuću ocjenu sljedećim kandidatima:

 1. 1. Enes Beganović – PD Krajina Cazin
 2. 2. Amir Hadžajlić – PD Krajina Cazin
 3. 3. Alen Ćamdžić – SNIK Atom, Zavidovići
 4. 4. Almedin Dohranović – SNIK Atom , Zavidovići
 5. 5. Aida Alagić – PD Horizont
 6. 6. Muhamed Mević – KES „Crni vrh“ Bosanski Petrovac
 7. 7. Kenan Saračević – PD Grmeč Bosanska Krupa
 8. 8. Šefik Sadiković – KES Limit Bihać
 9. 9. Nijaz Kovačević – KES Limit Bihać
 10. 10. Samir Kišmetović – KES Limit Bihać
 11. 11. Mustafa Ćutahija – PD Visočica Sarajevo
 12. 12. Enes Mešić – PD Grmeč Bosanska Krupa