VIA FERRATA OSOBAC JE OTVORENA

VIA FERRATA OSOBAC JE OTVORENA

Obavještavamo da je osigurana planinarska staza – Via Ferata Osobac (Prenj) ispravna i može se koristiti.

Dana 6. 9. 2020. godine komisija u sastavu Ermin Lipović, Sanjin Hodžić i Mirza Ažderović su prošli feratom na Osobcu planina Prenj te utvrdili da je poslije izvršenih popravki ista u odličnom stanju i može se sigurno koristiti. Izvođać radova izvršio je neophodnu sanaciju i popravke u skaldu sa ugovoronom obavezom.