VAŽNO OBAVJEŠTENJE – Mina na planinarskoj stazi

VAŽNO OBAVJEŠTENJE – Mina na planinarskoj stazi

Na Prenju, na planinarskog stazi: Konjička Bijela – Rakov Laz – Skok – Jezerce, neposredno ispod Skoka,  planinari su evidentirali neeksplodiranu minu. Mina se nalazi 2-3 metra od markirane planinarske staze (43°33’28”, N 17°56’8” E).

Federalna uprava civilne zaštite je obaviještena o pronalasku eksplozivnog sredstava i nadamo se da će ga ukloniti u što skorijem roku.

Molimo planinare na oprez!