Ujediniteljska Skupština Planinarskog saveza BiH

Ujediniteljska Skupština Planinarskog saveza BiH

Dana 31.10.2015. godine  u Napretkovom domu na Trebeviću održana je  ujediniteljska Skupština Planinarskog Saveza Bosne i Hercegovine, događaj koji smo čekali pune dvije decenije.

Prisutni delegati su jednoglasno usvojili Poslovnik o radu Skupštine PS BiH, Statut PS BiH i Poslovnik o radu Nadzornog Odbora PS BiH. Za prvog predsjednika PS BiH izabran je Zehrudin Isaković.

Skupštinu Saveza sačinjavaju predstavnici (upravni odbori i predstavnici skupština) Planinarskog Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Planinarskog Saveza Herceg Bosne iz Federacije Bosne i Hercegovine i Planinarskog Saveza iz Republike Srpske.

Članovi Skupštine iz PS Federacije BiH:
1. Enes Kajmaković;
2. Zoran Šimić;
3. Jasminka Hadžišehić,
4. Armin Vatreš;
5. Senada Husarić;
6. Muhamed Novalić;
7. Dijana Harčinović – Mandžo;
8. Jasenko Kapidžić;
9. Sead Ribić;
10. Ermin Lipović;
11. Edin Durmo;
12. Emsada Batić.

Članovi Skupštine iz PS Herceg Bosne:
1. Dragan Radeljić;
2. Petar Jukić;
3. Vidan Janjić;
4. Tomislav Rajić;
5. Drago Marijanović;
6. Mario Bonić;
7. Ante Vukadin;
8. Branko Knežević;
9. Dražen Pažin.

Članovi Skupštine iz PS Republike Srpske:
1. Rajko Lekanić;
2. Ljubiša Aramanda;
3. Milan Vuleta;
4. Nebojša Zorić;
5. Abdulah Mujanović;
6. Aleksandar Janković;
7. Milorad Jovanović;
8. Rajko Marčeta;
9. Radoja Vojvodić;
10. Dragan Kuzmanović;
11. Biljana Šegrt;
12. Rajka Čolić.

Članovi Predsjedništva Skupštine:
1. Rajko Lekanić – PS RS;
2. Dragan Radeljić – PS HB;
3. Emsada Batić – PS FBiH.

Članovi Upravnog odbora PS BiH:
1. Zehrudin Isaković – PS FBiH, predsjednik;
2. Blagota Marković – PS RS;
3. Branko Bago – PS HB.

Članovi Nadzornog odbora PS BiH:

1. Mirko Matijević – PS HB;
2. Suzana Tošić – PS RS;
3. Eduard Jukić – PS FBiH.

Generalni i izvršni sekretari:
1. Naida Mačkić – PS FBiH;
2. Igor Đukić – PS RS;
3. Nikica Beljo – PS HB.

Komisija za sport, specijalističke djelatnosti sportska takmičenja, reprezentaciju, zastupanje i predstavljanje u međunarodnim sportskim organizacijama:

  1. Žarko Krsmanović – PS RS;
    2. Edin Durmo – PS FBiH;
    3. Luka Mandić – PS HB.

Komisija za opšta i tehnička pitanja je u fazi imenovanja.

Jednodušna poruka sa Skupštine bilo je da smo svi bogatiji za nekoliko hiljada novih prijatelja.

 

Foto: Braco Babić