Tečaj za vodiče B kategorije – zimski tečaj

Tečaj za vodiče B kategorije – zimski tečaj

Komisija za vodiče PS FBIH organizuje tečaj za vodiče B kategorije (zimski tečaj) po novoj kategorizaciji. Svi zainteresirani, bez obzira na geografsku pripadnost, dužni su popuniti obrazac (Prijava za tečaj) na osnovu kojeg će se utvrditi da li ispunjavaju uslove za pohađanje kategorije za koju apliciraju, a o čemu će biti obaviješteni odmah nakon prijema aplikacije. Aplikacija mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog društva.
Broj mjesta je ograničen!

Napomena: Svi vodiči koji imaju B kategoriju po starom planu i programu te kategorizaciji, mogu izaći na polaganje bez uplaćivanja naknade, a prisustvovanje tečaju nije obavezno.

Početak tečaja je planiran za 25/26.03.2017., i održavat će se u naredna 3 vikenda na planinama i domovima u okolici Sarajeva.

Osnovni uslovi za ispravnu aplikaciju za B kategoriju, pored popunjen prijave, su:

– članstvo u društvu ili klubu koji je član PS FBiH,

– dobro zdravstveno stanje,

– sposobnost samostalnog hodanja i vođenja tura, za koje se žele prijaviti,

– važeća kategorija ,,A” (ljetne ture) ili pripravnik kategorije ,,A” (s tim što pristupanje ispitu za “B” kategoriju može ostvariti tek nakon polaganja za “A” kategoriju).

Kandidat dokazuje da ispunjava osnovne uslove kopiranim dokumentima. Zdravstveno stanje i sposobnost kandidat dokazuje potpisivanjem izjave da je sposoban za vođenje u toj kategoriji.

Aplikaciju podnijeti na email: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com , ili poštom na adresu PS FBIH: Mula Mustafe Bašeskije br.63 – TC Nove Daire, 71000 Sarajevo

Cijena tečaja za B kategoriju iznosi 100,00KM.

U cijenu je uračunata teorijska i praktična nastava te radni materijali, i diplome za uspješno završen tečaj za one koji polože završni ispit. Nakon pregledane i odobrene aplikacije kandidati mogu iznos uplatiti na račun saveza:

Bankovni račun: 101 101 0057 798 068 – Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo Primaoc: Planinarski savez FBiH Svrha: Uplata za tečaj za vodiče

Teme koje će se obrađivati na tečaju za B kategoriju su:

1. Planinarstvo i historija planinarstva
2. Vodička djelatnost i organizacija kod nas i u svijetu
3. Moralna i pravne odgovornost
4. Geografija i poznavanje planina
5. Planinski izrazi, planinski putevi i opis puteva
6. Planiranje, izvedba i analiza aktivnosti
7. Kretanje i tehnike ili metode rada (zimski uslovi)
8.. Psihologija vođenja
9. Lična i tehnička oprema
10. Ishrana, voda i higijena u planini
11. Meteorologija
12. Orijentacija i navigacija
13. Utjecaj planine na čovjeka, Planine i umjetnost
14. Korištenje opreme za osiguranje i penjačka tehnika
15. Zimsko planinarenje (Planinarenje pri sniježnim i lednim uslovima)
16. Višednevne ture i noćenje u planini bivak /logorovanje
17. Opasnosti u planini, osnove spašavanja
18 Prva pomoć