Skupština Planinarskog saveza FBiH/BiH

Skupština Planinarskog saveza FBiH/BiH

Izvještajna Skupština PS FBiH/BiH održati će se 20.05.2017. godine u Kulturnom centru u Prijekom – Visoko sa početkom u 11 časova.

Materijali za Skupštinu su poslani na elektronske adrese članica Saveza. Ukoliko neka članica nije dobila materijale molimo da kontaktira kancelariju Saveza. (Tel: 033/555 – 686; 061/821-855 email: psbih1@bih.net.ba)