ŠKOLA ZIMSKOG ALPINIZMA I TURNOG SKIJANJA PS BIH / FBIH

ŠKOLA ZIMSKOG ALPINIZMA I TURNOG SKIJANJA PS BIH / FBIH

ŠKOLA ZIMSKOG ALPINIZMA I TURNOG SKIJANJA PS BIH / FBIH

  • Planinarski savez BiH/FBiH organizuje škole zimskog alpinizma i turnog skijanja, koje će se realizovati u prva tri vikenda mjeseca aprila na planinama Visočica, Čvrsnica i Prenj.
  • Škole će voditi instruktori PS BiH/FBiH:

– Edin Durmo

– Jure Miljak

– Redžep Grabus

– Ermin Lipović

– Miralem Husanović (kandidat za zvanje instruktor alpinizma)

– Asistenti – kandidati za sticanje zvanja alpinist

  • Cilj škola je osposobljavanje planinara za siguran boravak u planinama zimi i pravilno korištenje alpinističke i skijaške opreme na terenu. Program škola se okvirno sastoji iz slijedećih tema:

– Alpinistička i skijaška oprema i njeno pravilno korištenje

– Specifične opasnosti zimi u planinama

– Lavine kao posebna tema – korištenje lavinskog seta (lavinski primopredajnik, lopata za snijeg i lavinska sonda)

– Izrada bivaka u snijegu

– Izrada osiguravališta u snijegu i ledu

– Kretanje penjačke naveze u sniježnim uslovima

– Zaustavljanje pada u sniježnim uslovima

– Tehnike kretanja na skijama i izrada improvizovanih transportnih sredstava

– Prva pomoć u terenskim uslovima

  • Dva posebna predavanja:

– PS BiH/FBiH – aktuelni trenutak, predavač Zehrudin Isaković, registrovani alpinist, predsjednik PS BiH/FBiH

– Istorijat zimskog alpinizma i turnog skijanja u BiH, predavač Edin Durmo, instruktor alpinizma i turnog skijanja

 Dio tema se podudara za polaznike škole alpinizma i turnog skijanja, čime se omogućava paralelno pohađanje obe škole. Ubuduće, za školu turnog skijanja uslov će biti završena početna škola zimskog alpinizma.

 Završnica škole će biti na Prenju sa bivakiranjem u šatorima i vršenjem samostalnih uspona uz nadzor instruktora, te skijaškom turom za polaznike škole turnog skijanja. Po završetku će biti upriličena svečana podjela diploma i priznanja polaznicima škole i kandidatima za sticanje stručnih zvanja.

  •  Neophodna individualna oprema za polaznike škola:

– Kompletna individualna, zaštitna i bivak zimska oprema

– Penjački pojas, kaciga, dva karabinera s maticom, dvije prusike

– Dereze, cepin i skijaški štapovi

– Turne skije i trake (za pješake preporučljive krplje)

 Napomena: Organizatori škola posjeduju dio opreme koja se može staviti na raspolaganje polaznicima škole, te molimo zainteresovane da se na vrijeme prijave, kako bi se mogla izvršiti raspodjela iste.

 Polaznici škole obavezno trebaju biti članovi planinarske organizacije sa plaćenom članarinom za tekuću godinu. Cijena škole iznosi po 150 KM, a za paralelno pohađanje obe škole ukupna cijena je 200 KM. Kotizacija se uplaćuje  na račun PS BiH/FBiH. Sve troškove oko transporta, smještaja i ishrane snose polaznici škole, a za dodatne informacije nazvati kancelariju Saveza ili instruktora  koordinatora: Edin Durmo (061 608 130).

 Prijavu možete izvršiti putem maila (psbih1@bih.net.ba) ili na broj telefona Saveza 033/555-686. Uz prijavu obavezno dostaviti broj telefona i e-mail za potrebe bržeg i praktičnog komuniciranja. Prijave obavezno na kancelariju Saveza do 31. marta. Satnica i detalji biće dostavljeni polaznicima škole po izvršenim prijavama.