ŠKOLA PLANINARSTVA ZA UČENIKE VII RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

ŠKOLA PLANINARSTVA  ZA UČENIKE VII RAZREDA  OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo  u 2023. godini  organizuje “Školu planinarstva” za učenike VII razreda osnovnih škola.

Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine u sklopu Sporazuma o saradnji  sa Ministarstvom aktivno učestvuje u realizaciji “Škole planinarstva”

Škola planinarstva će se realizovati radnim danima na planinama Bjelašnici, Igmanu i Trebeviću u tri termina, i to:

  • Prvi termin 13.-23.03.2023. godine
  • Drugi termin 24.-28.04.2023. i 04.-05.05.2023. godine
  • Treći termin 22.-30.05.2023. godine

Vremensko trajanje planinarske ture u kombinaciji sa kratkom edukacijom u pokretu je od 07.30 do 15.00 sati.

Edukacija i izlet obuvataju 3 lokacije (Trebević, Bjelašnica i Igman) gdje je potrebno u jednom ciklusu izvesti na planine oko 4130 djece podijeljenih u sedam grupa a njih će sačinjavati po tri podgrupe.

Pozivamo vas da obavijestite sve licencirane planinarske vodiče i licencirane učitelje planinarstva vašeg društva/kluba da se prijave za učešće u realizaciji “Škole planinarstva” za VII razrede osnovnih škola.

Ministarstvo koje će obezbjediti potreban broj nastavnika a za sigurnost na terenu biti će angažovan GSS i medicinsko osoblje.

Moguće promjene termina su samo u situaciji pogoršanja vremenski prilika.

Prijave vršiti putem emaila psfbih1@gmail.com, ili za prijave i dodatne informacije kontaktirati  koordinatora Huseina Šabića na tel. 061/579-605.