Skupština Planinarskog saveza FBiH

Skupština Planinarskog saveza FBiH

Zbog epidemiološke situacije uzrokovene širenjem zarazne bolesti COVID-19 sjednica Skupštine Planinarskog Saveza Federacije Bosne i Hercegovine će se održati u periodu 1. 7. – 31. 7. 2021. godine putem pošte.

Materijali za Skupštinu su dostavljajeni elektronskim putem na e-mail adrese planinarskih društva i klubova. Ukoliko neka članica nije dobila materijale molimo da kontaktira kancelariju Saveza (Tel: 033/555 – 686; 061/821-855; email: psfbih1@gmail.com).

Također, materijali za sjednicu Skupštine su dostupni i ovdje:  Materijali za Skupštinu PS FBiH