Realizovan ispit za planinarske vodiče “A” kategorije – Ljetnje ture na Konjuhu

Realizovan ispit za planinarske vodiče “A” kategorije – Ljetnje ture na Konjuhu

U dane 20.-21. marta 2021. godine na području Knjuha i planinarskom domu Javorje u organizaciji Komisije za vodiče PS FBiH realizovan ispit za vodiče A kategorije – ljetnje ture. Po završenom Ljetnjem tečaju i vremena provedenog u pripravništvu, te zadovoljavanja potrebnih uslova za ispit, PS FBiH je postao bogatiji je za 18 licenciranih planinarskih vodiča  A kategorije – Ljetnje ture.

Vodiči dolaze iz 11 planinarskih društava/klubova PS FBiH sa područja Tuzlanskog, Sarajevskog i Unsko – Sanskog kantona i to iz: PD Visočica Sarajevo, PD Zefir Gračanica, HPD Bjelašnica 1923 Sarajevo, PD Konjuh Tuzla, PD Gradina Gradačac, PD Mrakovica Kozara, PD Drenik Živinice, PD Varda Banovići, PD Miljkovac Kladanj, KES Limit Bihać i PD Majevica Srebrenik.

Tokom realizacije ispita realizovana je i u otežanim uslovima realizovan je pratktični dio isispita te Ispitna tura sa PD Javorje na vrh Bandera.

Zahvaljujemo se podršci društvima iz kojih dolaze vodiči a posebno našem domaćinu PD Konjuh Tuzla na podršci i gostoprimstvu.

ČESTITAMO!

Komisija za vodiče PS FBiH,

predsjednik Husein Šabić