Reakcija Komisije za vodiče na zaključke sa konferencije o turizmu u Kantonu Sarajevo

Reakcija Komisije za vodiče na zaključke sa konferencije o turizmu u Kantonu Sarajevo

Turistička zajednica Kantona Sarajeva u septembru je organzirala konferenciju “Izađimo u susret turizmu” koja je rezultirala setom zaključaka koje će Turistička zajednica Kantona Sarajevo uvrstiti u svoj plan budućeg rada i djelovanja te ih uputiti prema nadležnim institucijama.

Komisija za planinarske vodiče reaguje na zaključak pod brojem 4. gdje se navodi:

„Planinarski savez KS i planinarska društva će u saradnji  sa Turističkom zajednicom KS izraditi program stručnog osposobljavanja planinarskih vodiča i instruktora u skladu sa standardima Međunarodne planinarske organizacije i potrebama turističkih agencija koje dovode turiste u ova područja.“

Planinarski savez KS nije član niti jedne međunarodne planinarske organizacije i ne bi se trebao tako ni predstavljati. Planinarski savez FBiH je član više međunarodnih asocijacija i organizacija (UIAA, ERA, EUMA, IFSC, BMU). Komsija za vodiče Planinarskog saveza FBiH jedina u Bosni i Hercegovini vrši obuku planinarskih vodiča i instruktora usklađenu sa međunarodnim standardima (UIAA).

Članak je objavljen na web stranici:
http://visitsarajevo.ba/2020/09/neiskoristena-bogastva-i-mogucnosti-outdoor-turizma-ks/