Rasim Radonja novi predsjednik Planinarskog saveza

Rasim Radonja novi predsjednik Planinarskog saveza

U Sarajevu 19. 3. 2022. godine u sali zgrade Općine Novi Grad Sarajevo održana je izvještajno-izborna sjednica Skupština Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. U radu Skupštine je učestvovalo 70 planinarskih društava/klubova sa 88 delegata s pravom glasa.

Svečani dio započeo je intoniranjem himne Bosne i Hercegovine. U radnom dijelu Skupštine dosadašnji predsjednik Saveza, kao i predsjednici Nadzornog odbora i Suda časti, su delegatima podnijeli izvještaj o radu u proteklom periodu.

Za novog predsjednika Planinarskog saveza izabran je Rasim Radonja iz Sarajeva. U nastavku predstavljamo novo rukovodstvo Planinarskog saveza:

Upravni odbor
Rasim Radonja, predsjednik (PD Visočica Sarajevo)
Ermin Lipović, potpredsjednik (KES Limit Bihać)
Dženan Aganović, član (PD Vlašić Travnik)
Ibrahim Kovačević, član (PD Vrbanjska vrela Travnik)
Admir Čizmo, član (PD Perun Vareš)
Osman Tulić, član (PD Bobovac Kakanj)
Emina Mujić Rajković, član (PD Bjelašnica Sarajevo)
Hazim Bašić, član (PD Visočica Sarajevo)
Sanjin Hodžić, član (PD Konjuh Tuzla)
Ivo Lubina, član (DPP Lipa Odžak)
Sead Divanović, član (PSD Prenj Mostar)

Skupština
Franjo Kristić, predsjednik (PD Pogorelica Kiseljak)
Mustafa Hasečić, potpredsjednik (PD Bobovac Kakanj)
Islam Imamović, potpredsjednik (PD Željezara Zenica)

Nadzorni odbor
Sabahudin Kubat, predsjednik (PD Bobovac Kakanj)
Sanja Stojanović, član (KES Crni vrh Bosanski Petrovac)
Safet Sijerčić, član (PK Goražde-Maglić Goražde)

Sud časti
Ishak Kanlić, predsjednik (PD Visočica Sarajevo)
Šejla Kuduzović, član (KES Crni vrh Bosanski Petrovac)
Zora Jurić, član (PD Željezara Zenica)