Poziv za tečaj za vodiče A kategorije

Poziv za tečaj za vodiče A kategorije

Komisija za vodiče PS FBIH organizuje tečaj za vodiče A kategorije. Svi zainteresirani, bez obzira na geografsku pripadnost, dužni su popuniti obrazac (Prijava za tečaj) na osnovu kojeg će se utvrditi da li ispunjavaju uslove za pohađanje kategorije za koju apliciraju, a o čemu će biti obaviješteni odmah nakon prijema aplikacije. Aplikacija mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog društva. Broj mjesta je ograničen!

Početak tečaja je planiran za drugu sedmicu januara, i održavat će se u naredna 4 vikenda na planinama u okolici Sarajeva. Teoretski dio nastave će se održavati u prostorijama PD Željezničar, Ključka 2, Sarajevo, u poslijepodnevnim terminima tokom radne sedmice.

Osnovni uslovi za ispravnu aplikaciju za A kategoriju su:

– Navršenih 18 godina,
– Članstvo u društvu ili klubu PS BIH/PS FBIH,
– SSS,
– 3 godina aktivnog djelovanja u planinarenju (kopirana ili skenirana članska iskaznica PD sa ovjerenim planinarskim markicama),
– Dobro zdravstveno stanje,
– Sposobnost samostalnog hodanja i vođenja tura za koje se žele prijaviti.

Aplikaciju podnijeti na email: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com , ili poštom na adresu PS FBIH: Mula Mustafe Bašeskije br.63 – TC Nove Daire, 71000 Sarajevo

Cijena tečaja za A kategoriju iznosi 100,00KM.

U cijenu je uračunata teorijska i praktična nastava te radni materijali, i diplome za uspješno završen tečaj za one koji polože završni ispit. Nakon pregledane i odobrene aplikacije kandidati mogu iznos uplatiti na račun saveza:

Bankovni račun: 101 101 0057 798 068 – Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo Primaoc: Planinarski savez FBiH Svrha: Uplata za tečaj za vodiče

Teme koje će se obrađivati na tečaju za A kategoriju su:

– Kulturne, sociološke i pravne osnove vodiča
– Planinar: bio-psiho-socijalno biće
– Prva pomoć i spašavanje
– Planinska okolina
– Vođenje
– Učenje i vođenje
– Sigurnost u planini
– Boravak u prirodi

Za sve dodatne informacije kontaktirati: Dalvin Kadirićdalvink@gmail.com