Poziv za prijavu za polaganje ispita za vodiče „B“ kategorije – Zimske (snježne) ture

Poziv za prijavu za polaganje ispita za vodiče „B“ kategorije – Zimske (snježne) ture

Komisija za planinarske vodiče PS FBiH u dane 28. i 29.01.2023.godine organizuje polaganje ispita za vodiče „B“ kategorije – Zimske (snježne) ture na području Vlašića.

Okupljanje je  u subotu 28.01.2023. godine u 11.00 h u planinarskom domu „Jusuf Pečenković“ na Devečanima.

Svi planinarski vodiči pripravnici „A“ kategorije nakon završenog osposobljavanja putem Tečaja za vodiče B kategorije – Zimske (snježne) ture, morali su odstažirati ili biti pripravnik minimalno 6 (šest) mjeseci, a maksimalno 2 (dvije) godine.

Rok za prijavu polaganja je: 26. januar 2023.godine.

Pored uplate potrebno je da dostave Prijavu za ispit, kopiju članske iskaznice društva/kluba i Izvještaj o izvršenim aktivnostima vodiča za period pripravništva u kojem mora biti evidentirano moraju posjedovati važeću licencu kategorije ,,A”, te u zadnje 3 (tri) godine učestvovanje u:
• 10 (deset) različitih tura po lakim označenim i neoznačenim stazama po snijegu,
• 5 (pet) različitih tura po zahtjevnim označenim stazama po snijegu

Skeniranu i ovjerenu Prijavu i Izvještaj o aktivnostima vodiča ovjeren od strane matičnog  planinarskog društva kao i važeću kopiranu planinarsku iskaznicu poslati na E-mail komisije: komisija.za.vodice.psfbih@gmail.com ili poštom na adresu PS FBIH:
Skenderija – Terezije bb, 71000 Sarajevo.

Prijavu možete pruzeti ovdje: Prijava

Obrazac Izvještaja o aktivnostima vodiča možete pruzeti ovdje: Izvještaj

Svi kandidati koji žele pristupiti ispitu, nakon potvrde o ispunjavanju uslova dužni su uplatiti 50,00 KM na račun Planinarskog saveza FBiH broj: 134-001-11300634-62 kod ASA BANKA d.d. Sarajevo sa naznakom za polaganje ispita za vodiča „B“ kategorije – Zimske (snježne) ture. U cijenu polaganja uračunat ispit i izrada vodičke iskaznice/licence, a uplata se može izvrišiti samo putem računa.

Ispit se sastoji od tri dijela: pismeno, usmeno i praktično.

Za ispit je poterbno imati odgovarajuću ličnu planinarsku i tehničku opremu od koje posebno naglašavamo: Karta područja, busola, komplet PP, kaciga, pojas, cepin, dereze, krplje (nisu obavezne), prusik, dva karabinera, te vodičko uže (obezbjeđuje komisija).

Troškove noćenja i ishrane u domu snose kandidati.

Predsjednik Komisije za vodiče, Mirza Ažderović, 061/ 826-705