POZIV ZA PRIJAVU ZA POLAGANJE ISPITA ZA VODIČA „A“ KATEGORIJE

POZIV ZA PRIJAVU ZA POLAGANJE ISPITA ZA VODIČA „A“ KATEGORIJE

Komisija za vodiče PS FBiH 12. i 13. avgusta 2017.godine organizuje ispiz za polaganje za vodiče pripravnike A kategorije na planinarskom domu Bočica-Kakanj. Ispit se sastoji od tri dijela: pismeno , usmeno i praktično. Za ispit je poterbno ponijeti ličnu planinarsku opremu.

Pripravnici su dužni na mail komisije poslati prijavu za polaganje i vodički izvještaj sa odrađenih minimalno 5 ili više tura skeniran i ovjere od strane matičnog planinarskog društva, uz izvještaj poslati i fotografiju za izradu vodičke iskaznice/licence.

Izvještaj i fotografiju poslati na mail komisije: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com

Nakon uspiješno položenog ispita, kandidati su dužni uplatiti 50,00 KM na račun planinarskog saveza FBiH broj:   1401021130005461 sa naznakom značka za zvanje Vodič. U cijenu je uračunata izrada vodičke značke i vodičke iskaznice/licence.

Uplata se može izvrišiti jedino putem računa!

Napomena: okuplanje kandidata na planinarskom domu je do 10 sati. Detaljna satnica će biti naknadno dostavljena. Noćenje u domu snose kandidatni, a cijena noćenja je 7 KM. Dom je opremljen napicima, a hranu sebi nosi svaku učesnik.

Rok za prijavu polaganja je   7. avgust 2017.godine.

Predsjednik Komisije za vodiče PS FBiH
Mirza Ažderović