Poziv za prijavu za polaganje ispita za planinarske vodiče „A“ kategorije

Poziv za prijavu za polaganje ispita za planinarske vodiče „A“ kategorije

Komisija za vodiče PS FBiH u dane 20. i 21. marta 2021. godine organizuje polaganje ispita za vodiče „A“ kategorije – Ljetnje ture na planinarskom domu „Javorje“ Konjuh sa početkom u 11.00 sati. Okupljanje na Domu „Javorje“ Konjuh najkasnije do 10.30 sati.

Ispit se sastoji od tri dijela: pismenog, usmenog i praktičnog. Za ispit je poterbno imati važeću člansku planinarsku iskaznicu, vodičku majicu sa obilježjima te ostalu opremu od koje posebno naglašavamo: karta područja, busola, komplet PP, prusik, dva karabinera, vodičko uže (osigurava Komisija za vodiče).

Svi pripravnici koji žele pristupiti ispitu su dužni uplatiti 50,00 KM na račun Planinarskog saveza FBiH broj: 1401021130005461  sa naznakom značka za zvanje Vodič. U cijenu je uračunata izrada vodičke značke i vodičke iskaznice/licence. Uplata se može izvrišiti jedino putem računa!

Uslov za polaganje je dostavljena prijavaza ispit i Izvještaj o aktivnostima vodiča sa najmanje 10 (deset) različitih tura po lakim označenim ili neoznačenim stazama, zahtjevnim ili teškim stazama, izleti, pohodi i sl. koji je ovjeren od matičnog planinarskog društva.

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje: Prijava kandidata za polaganje ispita za vodiča A kategorije
Obrazac izvještaja možete preuzeti ovdje: Izvještaj o aktivnostima vodiča

Skeniranu i ovjerenu Prijavu i Izvještaj o aktivnostima vodiča  i kopiju članske iskaznice poslati naE-mail komisije komisija.za.vodice.psfbih@gmail.com , a na uvid je potrebno donijeti originalna dokumenta uključujući i člansku iskaznicu PS FBiH.

Rok za prijavu polaganja je: 16. mart 2021. godine.

Smještaj i noćenje u Planinarskom domu „Javorje“ Konjuha troškove noćenja, smještaja i ishrane u domu snose kandidati.

Ispitće se realizovati uz primjenu mjera pandemije “corona virusa”, uz obavezu nošenja zaštitne maske.

Husein Šabić
Predsjednik Komisije za vodiče