Poziv za prijavu kandidata na tečaj za vodiče ljetnjih tura – A kategorija

Poziv za prijavu kandidata na tečaj za vodiče ljetnjih tura – A kategorija

Komisija za planinarske vodiče PS FBIH organizuje tečaj za vodiče ljetnjih tura – A kategorija. Svi zainteresirani bez obzira na geografsku pripadnost mogu se prijaviti. Dužni su popuniti obrazac iz priloga na osnovu kojeg će se utvrditi da li ispunjavaju uslove za pohađanje kategorije za koju apliciraju a koja mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog planinarskog društva.

Napomena: Broj mjesta je ograničen!
Prijave i uplate se zaprimaju do 10.06.2020. godine, nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.
Početak Tečaja predviđen je za 13.06.2020. godine i trajat će 3 vikenda.

Osnovni uslovi za ispravnu aplikaciju za tečaj za vodiče ljetnjih tura – A kategorija su:
• Popunjena i ovjerena prijava od matičnog planinarskog društva/kluba
• Navršenih 18 godina
• Članstvo u društvu ili klubu PS FBIH
• SSS
• 3 godina aktivnog djelovanja u planinarenju (kopirana ili skenirana članska iskaznica PD sa
ovjerenim planinarskim markicama), ukoliko je kandidat mijenjao članstvo kopija iskaznica i iz ostalih društava.
• Popunjena izjava o zdravstvenom stanju
• Sposobnost samostalnog hodanja i vođenja tura za koje se žele prijaviti

Podnošenje prijave:
Aplikacija se podnosi na email: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com

Cijena tečaja za vodiče A kategorije – Ljetnje ture iznosi 150,00 KM.

U cijenu je uračunata teoretska i praktična nastava, radni materijali i diplome za uspješno završen tečaj, za one koji polože završni ispit. Troškove prevoza, noćenja i ishrane na domovima kandidati snose sami.

Nakon pregledane i odobrene aplikacije kandidati mogu iznos uplatiti na račun saveza:
Račun: 1401021130005461– Sberbank BH d.d. Sarajevo
Primaoc: Planinarski savez FBiH
Svrha: Uplata za tečaj za vodiče A kategorije

Prijavu za tečaj možete preuzeti ovdje: Prijava za kandidata za Tečaj za vodiče A kategorije – Ljetnje ture.

Izjavu o zdravstvenom stanju možete preuzeti ovdje: Izjava o zdravstvenog sposobnosti za vodiča.

Za sve dodatne informacije kontaktirati predsjednika Komisije za vodiče PS FBiH
Šabić Husein – 061/579-605

NAPOMENA: Na tečaju će se sprovoditi sve mjere nadležnih organa u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 (korona virus).