Poziv za prijavu kandidata za izbor u stručna tijela i upravne organe PS FBiH

Poziv za prijavu kandidata za izbor u stručna tijela i upravne organe PS FBiH

Poštovani članovi Saveza,

Izvještajno – izborna Skupština Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine održat će se u martu 2018. godine. Po Statutu PS FBiH (Član 19.) sve članice imaju pravo da biraju i budu birane u organe Saveza. S tim u vezi, na narednoj Skupštni će biti birani, kako slijedi:

1. Predsjednik i dva dopredsjednika Skupštine PS FBiH
2. Predsjednik PS FBiH i predsjednik Upravnog odbora PS FBiH
3. Deset članova Upravnog odbora PS FBiH
4. Predsjednik i dva dopredsjednika Nadzornog odbora PS FBiH
5. Predsjednik i dva člana Suda časti PS FBiH

PRIJAVE

Uvid u pristigle prijave na Poziv vršit će Upravni odbor PS FBiH na prvoj narednoj Sjednici. Konačnu Odluku donose delegati glasanjem na Skupštini, a na osnovu Poslovnika o radu Skupštine PS FBiH.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na Poziv se podnosi u pisanoj formi na obrascu prijave kandidata.

Prijave se dostavljaju isključivo elektronski putem!

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, tačnije od 1.1.2018. godine zaključno sa 31.1.2018. godine. Naknadne prijave se neće razmatrati!

Obrazac možete preuzeti ovdje: OBRAZAC