Poziv za prijavu kandidata za izbor u organe PS FBIH

Poziv za prijavu kandidata za izbor u organe PS FBIH

Poštovani članovi Saveza,

Izvještajno – izborna Skupština Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine održat će se 19. 3. 2022. godine. Po Statutu PS FBiH (član 19.) svi članovi imaju pravo da biraju i budu birane u organe Saveza. S tim u vezi na narednoj Skupštni će biti birani:
1. Predsjednik i dva potpredsjednika Skupštine PS FBiH
2. Predsjednik PS FBiH, ujedno predsjednik Upravnog odbora PS FBiH
3. Potpredsjednik PS FBiH, ujedno potpredsjednik Upravnog odbora PS FBiH
4. Devet članova Upravnog odbora PS FBiH
5. Predsjednik i dva člana Nadzornog odbora PS FBiH
6. Predsjednik i dva člana Suda časti PS FBiH

PRIJAVE
Uvid u pristigle prijave na Poziv vršit će Upravni odbor PS FBiH na prvoj narednoj Sjednici. Konačnu Odluku donose delegati glasanjem na Skupštini, a na osnovu Poslovnika o radu Skupštine PS FBiH.

PODNOŠENJE PRIJAVA
– Prijava na Poziv se podnosi u pisanoj formi na obrascu prijave kandidata
– Jedna osoba ima pravo da se kandiduje samo na jednu poziciju
– Prijave se dostavljaju isključivo elektronski putem

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, tačnije od 01.01.2022. godine zaključno sa 31.01.2022. godine.

Naknadne prijave se neće razmatrati!

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje: Obrazac prijave