Poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija Planinarskog saveza

Poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija Planinarskog saveza

Poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova sljedećih komisija:

  • Komisija za statutarnu i normativnu djelatnost
  • Komisija za rad sa omladinom
  • Komisija za speleologiju
  • Komisija za planinarske objekte
  • Komisija za orijentaciju

Na osnovu odluke broj 115-06/16 Skupštine PS FBiH objavljuje se konkurs za predsjednika i članove Komisije za statutarnu i normativnu djelatnost.
Na osnovu odluke Upravnog odbora PS FBiH broj 146-08/16 kojom se rasformirane Komisija za rad sa omladinom, Komisija za speleologiju, Komisija za planinarske objekte i Komisija za orijentaciju. Komisije su rasformirane i donešen je zaključak o objavljivanju poziva za prijavu kandidata za izbor novog predsjednika i članova komisija.

Sve članice Saveza po odredbama iz Statuta PS FBiH imaju pravo da biraju i budu birane u organe Saveza.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na Poziv se podnosi u pisanoj formi. Ovim putem Vas molimo, da do 09.09.2016. godine, dostavite:

  1. Curriculum Vitae (CV) kandidata ili kraću biografiju u kojoj se ističe stručnost i iskustvo kandidata relevantno za rad u komisiji za koju je kandidovan; 2. Kraće motivaciono pismo kandidata u kojem se ističu razlozi za učešće u radu komisija, te mogući doprinos kandidata u sveukupnom radu PS FBiH.

Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem!

Rok za podnošenje prijava je 09. 09. 2016. godine.

OCJENA PRIJAVA

Ocjenu prijava pristiglih na Poziv vršit će Upravni odbor PS FBiH na narednoj Sjednici.