POZIV NA DVADESETI POHOD PUTEM 1. SLAVNE OLOVSKE BRDSKE BRIGADE

POZIV NA DVADESETI  POHOD  PUTEM  1. SLAVNE OLOVSKE  BRDSKE BRIGADE

POZIV SVIM ČLANICAMA PLANINARSKOG SAVEZA BiH

NA DVADESETI POHOD PUTEM 1. SLAVNE OLOVSKE BRDSKE BRIGADE

Pohod će se održati 20. maja 2017. godine sa polaskom u 09,00 sati ispred Općine Olovo.

Domaćin obezbjeđuje ručak, amblem za sve učesnike i zahvalnice za sva društva, najbrojnije društvo, najmlađeg i najstarijeg učesnika.

Učesnici koji žele noćiti u Planinarskom domu „ Nusret Džakmić Nuki“ u Ponijerci moraju se predhodno najaviti zbog ograničenog broja mjesta.

Prijave na telefon: Ećo Zahir 0617470-943 i Šehić Sena 061/450-951.

Dragi planinari, dođite da se sjetimo podviga boraca 1. slavne olovske bbr koji su se dešavali na planinama Konjuha; Romanije i Zvijezde i uživamo u ljepotama planinskog pejzaža.