Potpisan Sporazum o saradnji s Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu

Potpisan Sporazum o saradnji s Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu

Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine sklopio je Sporazum o saradnji i poslovno tehničkom razumijevanju s Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu. Ispred Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja sporazum je potpisao Dekan Fakulteta prof.dr. Haris Alić, a delegaciju Fasto su činili  Šef katedre sportovi prof.dr Elvir Kazazović i Direktor instituta za sport doc.dr. Erol Kovačević. Delegaciju ispred Planinarskog saveza činili su predsjednik Saveza Ermin Lipović i predsjednik Komisije za rad sa omladinom Armin Daguda.