Ponuda za ePlaninar aplikaciju

Ponuda za ePlaninar aplikaciju

Ukoliko želite unaprijediti ponudu u svojim planinarskim domovima, naš kolega, planinar Adnan Behrem, izradio je efikasnu i jednostavnu aplikaciju “ePlaninar”.

ePlaninar je savremeno rješenje za planinarska društva koja nemaju novčanih mogućnosti da izrade aplikacije za rezervacije i evidencije članstva. ePlaninar na jednom mjestu nudi rezervaciju smještaja u planinarskim domovima i tura preko interneta, evidenciju članova i uplata članarina te SMS sisteme za obavještavanje članova o sjednicama i članskom materijalu,a sve navedeno je nastalo kao rezultat dugogodišnjeg praćenja potreba planinarskih društava. ePlaninar će pomoći planinarskim društvima da se na najbolji način predstave svojim potencijalnim klijentima, bez obzira na njihovu lokaciju.

Ovdje možete preuzeti ponudu: ePlaninar – ponuda