PLANINARSTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA

PLANINARSTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović je u ponedjeljak 17. septembra 2018. godine prezentirao planinarima projekat ministarstva „Planinarenje za učenike VII razreda osnovne škole u Kantonu Sarajevo“.

Projekat je detaljno predstavio prof. Armin Daguda i dao sve potrebne informacija o načinu realizacije škole, kao i o konkretnim zadacima planinarskih vodiča i planinarskih učitelja koji se odluče za stručni angažman u obrazovnom procesu učenika kroz realizaciju osnovne planinarske škole kao izvanučioničku nastavu u Kantonu Sarajevo.

Ispred Upravnog odbora Planinarskog saveza prisutnima se obratio Jasmin Šaljić koji se zahvalio ministru Kazazoviću na svim dosadašnjim naporima da planinarstvo uvede u redovno obrazovanje i istakao značaj ovakvog projekta za sve planinare u Bosni i Hercegovini.

Na kraju, ministar Kazazović je pozvao sve licencirane planinarske vodiče i učitelje planinarstva, ali i ostale planinare, da se aktivno uključe i podrže ovu ideju koja će planinarstvo uvesti u redovno obrazovanje u Kantonu Sarajevo, s nadom da će i ostali kantoni slijediti ovu ideju kao dobar primjer za našu omladinu.