Obavještenje o promjeni Generalnog sekretara

Obavještenje o promjeni Generalnog sekretara

Dosadašnji Generalni sekretar Saveza, Naida Mačkić, na lični zahtjev razriješena je  dužnosti Generalnog sekretara.  

Za novog Generalnog sekretara  Upravni odbor  imenovao je Miralema Husanovića.

Naidi se zahvaljujemo na suradnji, a Miralemu želimo puno uspjeha u radu.