NA TRESKAVICI UKLONJENA EKSPLOZIVNA SREDSTVA

NA TRESKAVICI UKLONJENA EKSPLOZIVNA SREDSTVA

Tim Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonio eksplozivna sredstava na Treskavici.

Nakon što je prijavljen pronalazak eksplozivnih sredstava koja su uočili planinari na planini Treskavica pored Crnog jezera i Platno jezera, tim Federalne uprave civilne zaštite je izašao na lokaciju radi njihovog zbrinjavanja. Uz podršku 2. helikopterskog skvadrona Oružanih snaga BiH, koji su sa jednim helikopterom bili u pripravnosti za slučaj potrebe za intervencijom, tim FUCZ je na licu mjesta potvrdio da predmet pronađen na Crnom jezeru nije bilo eksplozivno sredstvo, te je uništio eksplozivno sredstvo prijavljeno iznad Platno jezera.

Federalna uprava civilne zaštite se zahvaljuje planinarima koji su sredstva prijavili, te preporučuje svima koji se kreću u planinama da eksplozivna sredstva koja eventualno uoče vidljivo obilježe, snime koordinatu i fotografišu mjesto pronalaska i prijave putem dežurnog telefona 121 kako bi ekipe FUCZ mogle blagovremeno reagovati i ukloniti sredstvo prije nego izazove nesreću.

Izvor: Federalna uprava civilne zaštite (Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.05.2020. godine)