Mjere za povećanje sigurnosti i prevenciju nesreća na planinama

Mjere za povećanje sigurnosti i prevenciju nesreća na planinama

Na inicijativu Zehrudina Isakovića, predsjednika Planinarskog saveza FBiH/BiH (PS FBiH/BiH), povodom tragedije na planini Bjelašnici, 10.02.2016. godine, u prostorijama Planinarskog saveza FBiH/BiH održan je sastanak na temu: SIGURNOST U PLANINAMA“.

Sastanku su prisustvovali:

 1. Zehrudin Isaković, predsjednik Planinarskog saveza FBiH/BiH
 2. Enis Šikalo, predsjednik Gorske službe spašavanja FBiH (GSS FBiH)
 3. Mirsad Đelilović, načelnik Četvrte policijske uprave
 4. Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ):
 • Fahrudin Solak, direktor
 • Dalila Efendić, pomoćnik direktora
 • Ramo Dautbašić, šef Odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo
 • Majda Kovač, viši stručni saradnik za odnose s javnošću
 1. Predstavnici ZOI 84
 • Mensur Baručija, generalni rukovodilac službe za sigurnost
 • Dino Mujezinović
 1. Dalvin Kadirić, predsjednik Komisije za vodiče PS FBiH
 2. Ferid Varešanović, predsjednik PD “Bjelašnica“

 

ZAKLJUČCI

1. Potrebno je više raditi na boljoj koordinaciji svih koji su uključeni u akcije spašavanja u slučaju nesreća na planini u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kako bi se jasno definisale nadležnosti koje su već određene navedenim Zakonom i akcije spašavanja bile efikasnije (brže) u cilju spašavanja ljudskih života. Također je potrebno raditi na izmjenama i implementaciji Zakona o zaštiti i spašavanju.

2. Raditi na prevenciji nesreća u planini kroz bolju edukaciju planinara i vodiča.

3. Broj za hitne slučajeve je 121 i na ovaj broj planinari su dužni prijaviti nesreću na planinama na području cijele Federacije BiH.

4. Donesena je odluka o pokretanju incijative prema nadležnim organima za gradnju sigurne ograde na lokalitetu Kotlova na Bjelašnici.

5. Planinarski savez FBiH, zajedno sa Federalnom upravom civilne zaštite, će raditi na projektu redovnog izvještavanja o stanju i opasnostima na planinama.