LEDNIČKI TEČAJ – MONT BLANC 2016

LEDNIČKI TEČAJ – MONT BLANC 2016

Planinarski savez FBiH realizovao je lednički tečaj na širem području Mont Blanca u periodu od 24.07.2016. do 31.07.2016. godine. Na tečaju su realizovane teme: tehnike kretanje po ledenjacima, kretanje u navezi, ledničke pukotine, izrada sidrišta u ledu, samoizvlačenje i izvlačenje palog penjača. Pored navedenih tema tečajci su imali jedinstvenu priliku da penju u ledu i da se upoznaju sa aklimatizacijom na visokim planinama. Završnica tečaja bio je uspon na Mont Blanc rutom preko tri planine.

Učesnici ledničkog tečaja:

 1. Adis Čingić – PD „Željezničar“ Sarajevo
 2. Amar Voloder – PD „Borašnica“ Konjic
 3. Ana Kežić – KES „Summit“ Banovići
 4. Danijela Berbić – KES „Summit“ Banovići
 5. Jasmina Hodžić – PD „Konjuh“ Tuzla
 6. Samin Bajrić – PD „Brezovača“ Hadžići
 7. Irijan Durmo – KES „Scorpio“ Zenica

 

Asistenti:

 1. Mahir Mešić
 2. Besim Muminović

 

Instruktori:

 1. Edin Durmo
 2. Miralem Husanović

 

Uspon na Mont Blanc rutom Mont Blanc du Tacul – Mont Maudit – Mont Blanc:

 1. Miralem Husanović (Mont Blanc 4810 m)
 2. Ana Kežić (Mont Blanc 4810 m)
 3. Danijela Berbić (Mont Blanc 4810 m)
 4. Adis Čingić (Mont Blanc 4810 m)
 5. Jasmina Hodžić (Mont Blanc 4810 m)
 6. Samin Bajrić (Mont Blanc 4810 m)
 7. Mahir Mešić (Mont Blanc 4810 m)
 8. Besim Muminović (Mont Blanc du Tacul 4248 m)
 9. Amar Voloder (dosegao 4300 m)
 10. Irijan Durmo (dosegao 4150 m)
 11. Edin Durmo (dosegao 4150 m)