Javni poziv za organizaciju i domaćinstvo Dana planinara FBiH

Javni poziv za organizaciju i domaćinstvo Dana planinara FBiH

Dani planinara FBiH  održaće se 23.07. – 24.07.2016. godine.

Pozivamo sve članice Saveza koje žele da budu domaćini Dana planinara FBiH da se prijave na Javni poziv.

Za prijavu je potrebno popuniti „Upitnik za organizaciju i domaćinstvo Dana planinara FBiH“.

Ovjerene prijave za Javni poziv poslati na adresu kancelarije Saveza, M.M. Bašeskije 63, 71 000 Sarajevo, najkasnije do 20.03. 2016. godine.