Članski materijal za 2020. godinu

Članski materijal za 2020. godinu

Upravni odbor Planinarskog saveza FBiH na 16. sjednici održanoj 14. 12. 2019. godine donio je odluku o cijeni članskog materijala za 2020. godinu. Cijene članskog materijala iznose:
1. Juniorska markica – 7,00 KM
2. Seniorska markica – 12,00 KM
3. Penzionerska markica – 12,00 KM
4. Članska iskaznica – 5,00 KM

Članski materijal možete naručiti u kancelariji Saveza od 17. 12. 2019. godine svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 sati na telefon 033/555-686 ili putem e–maila psbih1@bih.net.ba.