Cijene članskog materijala za 2019.

Cijene članskog materijala za 2019.

Na sjednici Upravnog odbora Planinarskog saveza FBiH održanoj 1. 12. 2018. godine donesena je odluka o cijeni članskog materijala za 2019. godinu. Cijene članskog materijala su ostale iste kao i prethodnih godina i iznose:

1. Seniorska markica – 12,00 KM

2. Juniorska markica – 7,00 KM

3. Članska iskaznica – 5,00 KM

Članski materijal možete naručiti u kancelariji Saveza od 24. 12. 2018. godine svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 sati na telefon 033/555-686 ili putem e–maila psbih1@bih.net.ba.