Skupština Planinarskog saveza FBiH/BiH

Skupština Planinarskog saveza FBiH/BiH

Izvještajna Skupština PS FBiH/BiH održati će se 07.10.2017. u hotelu Garden City u Konjicu sa početkom u 11 časova.

Materijali za Skupštinu su poslani na elektronske adrese članica Saveza. Ukoliko neka članica nije dobila materijale molimo da kontaktira kancelariju Saveza. (Tel: 033/555 – 686; 061/821-855 email: psbih1@bih.net.ba)