Poziv za prijavu za polaganje ispita za vodiče „A“ kategorije PS FBiH

Poziv za prijavu za polaganje ispita za vodiče „A“ kategorije PS FBiH

Komisija za vodiče PS FBiH u dane 20. i 21. oktobra 2018. godine organizuje polaganje ispita za vodiče „A“ kategorije – Ljetnje ture na planinarskom domu “Jusuf Pečenković“ Devečani na Vlašiću sa početkom u 09.00 sati. Okupljanje na Galici (raskrsnica) u periodu od 07.30-08.00 sati.

Ispit se sastoji od tri dijela: pismeno , usmeno i praktično. Za ispit je poterbno odgovarajuću ličnu planinarsku i tehničku opremu od koje posebno naglašavamo: karta područja, busola, komplet PP, prusik, dva karabinera, vodičko uže (nije obavezno).

Svi pripravnici koji žele pristupiti ispitu su dužni uplatiti 50,00 KM na račun planinarskog saveza FBiH broj:   1401021130005461 sa naznakom značka za zvanje Vodič. U cijenu je uračunata izrada vodičke značke i vodičke iskaznice/licence. Uplata se može izvrišiti jedino putem računa!

Napomena: Uslov za polaganje je dostavljena prijava za ispit i vodički izvještaj sa najmanje 10 tura ovjeren od matičnog društva.

Prijavu za ispit možete preuzeti ovdje: PRIJAVA ZA ISPIT

Vodički izvještaj možete preuzeti ovdje: IZVJEŠTAJ

Rok za prijavu je 18. oktobar 2018. godine.

Prijave slati na email komisije: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com

Troškove noćenja i ishrane u domu snose kandidati. Cijena noćenja u domu je 10 KM. Dom je opremljen napicima, a hranu sebi nosi svaku učesnik.

Predsjednik Komisije za vodiče PS FBiH
Husein Šabić