POZIV ZA PRIJAVU ZA POLAGANJE ISPITA ZA VODIČA „A“ KATEGORIJE

POZIV ZA PRIJAVU ZA POLAGANJE ISPITA ZA VODIČA „A“ KATEGORIJE

Komisija za vodiče PS FBiH 24. juna 2018. godine organizuje ispit za polaganje za vodiče  A kategorije u Cazinu. Mjesto okupljanja TC Ljiljan u Cazinu u 10 sati. Ispit se sastoji od tri dijela: pismeno , usmeno i praktično. Za ispit je potrebno ponijeti ličnu planinarsku opremu.

Napomena: Uslov za polaganje je dostavljena prijava za ispit i vodički izvještaj sa najmanje 10 tura ovjeren od matičnog društva.

Prijavu za ispit možete preuzeti ovdje: PRIJAVA ZA ISPIT

Vodički izvještaj možete preuzeti ovdje: IZVJEŠTAJ

Rok za prijavu je 20. juni 2018. godine.

Prijave slati na mail komisije: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com

Nakon uspiješno položenog ispita, kandidati su dužni uplatiti 50,00 KM na račun planinarskog saveza FBiH broj:   1401021130005461 sa naznakom značka za zvanje Vodič. U cijenu je uračunata izrada vodičke značke i vodičke iskaznice/licence. Uplata se može izvrišiti jedino putem računa!

Predsjednik Komisije za vodiče PS FBiH
Husein Šabić