Poziv za prijavu na seminar za planinarsku orijentaciju

Poziv za prijavu na seminar za planinarsku orijentaciju

Komisija za orijentaciju PS FBiH organizuje seminar za planinarsku orijentaciju. Cilj seminara je osposobljavanje planinara, kao i takmičara, za pravilnu i tačnu orijentaciju na terenu. Seminar će se provesti u toku jednog vikenda, 19.-21. 10. 2018. godine, na planini Igman – Planinarska kuca ” IGMAN ” Malo Polje. Seminar vodi instruktor planinarske orijentacije Muhamed Hadžiabdić.

Broj mjesta je ograničen! Prijave se zaprimaju do 15. 10. 2018. godine nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.

Program seminara se okvirno sastoji iz sljedećih tema:
– Određivanje strana svijeta
– Orijentacija karte
– Topografski opis zemljišta-reljef
– Busole i njihova primjena
– O kartama
– Mjerenja na terenu
– Kretanje na terenu sa i bez busole
– Specijalističke aktivnosti u planinarstvu

Neophodna individualna oprema za polaznike škola:
– Busola
– 2 lenjira
– Uglomjer od 3600

Napomena: Organizatori škole posjeduju dio opreme koja se može staviti na raspolaganje polaznicima škole, te molimo zainteresovane da se na vrijeme prijave, kako bi se mogla izvršiti raspodjela iste.

Polaznici škole obavezno trebaju biti članovi planinarske organizacije sa plaćenom članarinom za tekuću godinu.

Cijena seminara iznosi 50,00 KM i uplaćuje se na račun PS FBiH: 1401021130005461 (Sberbank BH d.d. Sarajevo).

Sve troškove oko transporta, smještaja i ishrane snose polaznici škole.

Za dodatne informacije kontaktirati predsjednika Komisije za orijentaciju (Dragan Markelić 061 731 625).

Prijavu za tečaj možete preuzeti ovdje: PRIJAVA

Prijave slati na e-mail Saveza: psbih1@bih.net.ba