Poziv za prijavu kandidata za tečaj za vodiče C kategorije – teške ljetne ture

Poziv za prijavu kandidata za tečaj za vodiče C kategorije – teške ljetne ture

Komisija za planinarske vodiče PS FBIH organizuje tečaj za vodiče C kategorije – teške ljetne ture na području KS i HNK. Svi zainteresirani, bez obzira na geografsku pripadnost mogu se prijaviti. Dužni su popuniti obrazac iz priloga na osnovu kojeg će se utvrditi da li ispunjavaju uslove za pohađanje kategorije za koju apliciraju a koja mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog planinarskog društva.

Prijave i uplate se zaprimaju do 06.11.2019. godine, nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.
Početak tečaja predviđen je za 09.11.2019. godine i trajat će 2 vikenda.

Napomena: Broj mjesta je ograničen!

Kandidat za prijavu za Tečaj za vodiče C kategorije – teške ljetne ture mora pored prijave ispunjavati osnovne uslove. Osnovni uslovi su:
– članstvo u društvu ili klubu koji je član PS F BiH,
– dobro zdravstveno stanje,
– sposobnost samostalnog hodanja i vođenja tura, za koje se žele prijaviti,
– važeće kategorije “A” kategorije – ljetnje ture i „B“ kategorija – zimske (snježne) ture.

Kandidat dokazuje da ispunjava osnovne uslove kopiranim dokumentima.

Zdravstveno stanje i sposobnost kandidat dokazuje potpisivanjem izjave da je sposoban za vođenje u toj kategoriji.

Podnošenje prijave:
Aplikacija se podnosi na email: psfbih1@gmail.com

Cijena tečaja za vodiče C kategorije – teških ljetnjih tura iznosi 120,00 KM.

U cijenu je uračunata teoretska i praktična nastava, radni materijali i diplome za uspješno završen tečaj, za one koji polože završni ispit. Troškove prevoza, noćenja i ishrane na domovima kandidati snose sami.

Nakon pregledane i odobrene aplikacije kandidati mogu iznos uplatiti na račun saveza:
Račun: 1401021130005461– Sberbank BH d.d. Sarajevo
Primaoc: Planinarski savez FBiH
Svrha: Uplata za tečaj za vodiče C kategorije

Prijavu za tečaj možete preuzeti ovdje: Prijava za kandidata za Tečaj za vodiče Teških ljetnjih tura – C kategorija

Izjavu o zdravstvenom stanju možete preuzeti ovdje: Izjava o zdravstvenog sposobnosti za vodiča

Za sve informacije kontaktirati predsjednika Komisije za vodiče PS FBiH Šabić Husein – 061/579-605