Poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija

Poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija

PLANINARSKIM DRUŠTVIMA/KLUBOVIMA ČLANICAMA ORGANIZACIJE

POZIV

za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija

Na osnovu odluke Upravnog odbora PS FBiH donesene na 13. sjednici održanoj 18. 3. 2023. godine objavljujemo poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika i članova komisija PS FBiH.
Na osnovu člana 46. statuta Planinarskog saveza FBiH Upravni odbor poziva članice Saveza da dostave prijedloge kandidata za:
– predsjednika Komisije za vodiče
– predsjednika i članove Komisije za GSS

PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijava na Poziv se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži:
1. Curriculum Vitae (CV) kandidata ili kraću biografiju u kojoj se ističe stručnost i iskustvo kandidata relevantno za rad u komisiji za koju je kandidovan;
2. Kraće motivaciono pismo kandidata u kojem se ističu razlozi za učešće u radu komisija, te mogući doprinos kandidata u sveukupnom radu PS FBiH.

Rok za podnošenje prijava je 30. 3. 2023. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo elektronskim putem na e-mail: psfbih1@gmail.com

OCJENA PRIJAVA
Ocjenu prijava pristiglih na Poziv vršit će Upravni odbor PS FBiH na narednoj sjednici.