POZIV za podnošenje prijava za domaćina jednog od takmičarskih kola u planinarskoj orijentaciji

POZIV za podnošenje prijava za domaćina jednog od takmičarskih kola u planinarskoj orijentaciji

Pozivaju se planinarska društva/klubovi članice Planinarskog saveza FBiH da se prijave za domaćina jednog od 4 takmičarska kola takmičenja u planinarskoj orijentaciji za 2024. godinu.

Domaćin može, ali nije u obavezi, imati jednu ili više ekipa na takmičenju. Obaveze domaćina su određene Pravilnikom o planinarskim orijentacionim takmičenjima (POT), a domaćin može preuzeti određene obaveze u dogovoru sa članovima Komisije.

Prijave za takmičenje se dostavljaju elektronskim putem na e-mail: psbih1@bih.net.ba ili ekremalem2@gmail.com najkasnije do 31.12.2023. godine.

Detaljnije informacije na telefon 063/281-979 (Ekrem Bužimkić, predsjednik Komisije za orijentaciju).