POZIV NA TEČAJ ZA TRENERE PLANINARSKE ORIJENTACIJE

POZIV NA TEČAJ ZA TRENERE PLANINARSKE ORIJENTACIJE

Komisija za orijentaciju Planinarskog saveza FBiH organizira tečaj za TRENERE PLANINARSKE ORIJENTACIJE. Svi zainteresirani bez obzira na geografsku pripadnost dužni su popuniti obrazac prijave iz priloga na osnovu kojeg će se utvrditi da li ispunjavaju uvjete za pohađanje tečaja.
Prijava mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog planinarskog društva.
Tečaj počinje u subotu, dana 25.03.2023. godine na Igmanu i trajat će tri vikenda.
Broj mjesta je ograničen! Prijave se zaprimaju do 17.03.2023. godine nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.

Osnovni uvjeti za prijavu:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je član Planinarskog saveza FBiH;
– Popunjena i ovjerena prijava od matičnog planinarskog društva/kluba;
– Punoljetni i oni koji će u toku 2023. godine napuniti 18 godina;
– Popunjena izjava o zdravstvenom stanju.

Neophodna individualna oprema za polaznike tečaja:
– Busola
– Geometrijski pribor koji uključuje: 2 trogula (ili 1 trugao i 1 linijar), uglomjer (najbolje od 360°, ali može i od 180°) i šestar;
– Pribor za pisanje: grafitna olovka, gumica, listovi za pisanje (listovi, sveska, rokovnik ili slično).
Napomena: Organizatori škole posjeduju određeni broj busoli koje se mogu staviti na raspolaganje polaznicima tečaja, te molimo zainteresirane koji nemaju lične (svoje) busole da se na vrijeme prijave kako bi se osigurao dovoljan broj busola.

Prijavu možete preuzeti ovdje: Prijava za tečaj
Izjavu o zdravstvenom stanju možete preuzeti ovdje: Izjava o zdravstvenom stanju
Aplikaciju podnijeti na email: psfbih1@gmail.com; ekremalem2@gmail.com

Troškovi:
Cijena tečaja iznosi 150,00 KM.
U cijenu je uračunata teoretska i praktična nastava, radni materijali i diplome za uspješno završen tečaj za one koji polože završni ispit.
Troškove prijevoza, spavanja i ishrane tokom tečaja kandidati snose sami. Postoji mogućnost spavanja u objektu u kojem će se održavati tečaj.

Nakon pregledane i odobrene prijave kandidati mogu iznos uplatiti na račun saveza:
Račun: – ASA BANKA d.d. Sarajevo 1340011130063462
Primaoc: Planinarski savez FBiH
Svrha: Tečaj za trenere orijentacije
Kontakt:
Za dodatne informacije kontaktirati predsjednika Komisije za orijentaciju Bužimkić Ekrema na broj 063/281-979 ili na e-mail ekremalem2@gmail.com