Poziv na seminar za kandidate za vodiče instruktore

Poziv na seminar za kandidate za vodiče instruktore

Komisija za vodiče PS FBIH organizuje seminar za kandidate za vodiče instruktore. Svi zainteresirani, bez obzira na geografsku pripadnost, dužni su popuniti obrazac prijave i izjavu o zdravstvenom stanju. Napomena: Prijava mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog planinarskog društva.

Prijavu za seminar možete preuzeti ovdje: PRIJAVA

Izjavu o zdravstvenom stanju možete preuzeti ovdje: IZJAVA

Seminar će se održati u nedjelju 2. 9. 2018. godine u planinarskoj kući ” IGMAN ” Malo Polje.

Cijena seminara iznosi 50,00KM.

U cijenu je uračunata teorijska i praktična nastava, radni materijali i certifikat za uspješno završen seminar.

Seminar je obavezan za sve kandidate, uključujući i kandidate u procesu pripravništva. Po završenom seminaru kandidati za vodiče instruktore se upućuju u pripravništvo.

Napomena: Troškove prevoza i ishrane kandidati snose sami.

Osnovni uslovi za prijavu za seminar su:

  • – Navršenih 21 godinu,
  • – Najmanje IV stepen obrazovanja, najmanje,
  • – Minimalno tri navršene godine od sticanja A kategorije, uz redovnu godišnju ovjeru,
  • – Posjedovanje zvanja i licence vodiča A i B kategorija PS FBiH,
  • – Članstvo u društvu ili klubu PS FBIH,
  • – Dobro zdravstveno stanje,
  • – Preporuku jednog instruktora koji ima važeću licencu,
  • – Preporuku matičnog planinarskog društva, člana PS FBIH
  • – Poznavanje stranog jezika, nije elimitorni faktor

 

Prijavu i izvjavu dostaviti na email: komisija.za.vodice.psbih@gmail.com

Nakon pregledane i odobrene prijave kandidati mogu iznos od 50,00 KM uplatiti na račun saveza:

Račun: 1401021130005461– Sberbank BH d.d. Sarajevo Primaoc: Planinarski savez FBiH Svrha: Uplata za seminar za vodiče instruktore

Za sve informacije kontaktirati predsjednika Komisije za vodiče PS FBiH Šabić Husein – 061/579-605.